Un sistem care a schimbat imaginea despre formarea profesională continuă

 

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem naţional de asigurare şi management al calităţii în formarea profesională continuă reprezintă acum un obiectiv care şi-a găsit materializarea în cadrul proiectului CALISIS. Început în ianuarie 2009, proiectul a ajuns la final cu un impresionant bilanţ.

Conferinţa de încheiere a proiectului Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă din România – CALISIS, ţinută la hotelul Novotel din Bucureşti a prilejuit ocazia prezentării celor mai importante rezultate:
• Trecerea în revistă a sistemului actual de formare profesională din România (raport de cercetare).
• Realizarea web site-ului proiectului: http://www.cnfpa.ro/calisis/ (crearea şi introducerea în pagina de web a unui Registru naţional al evaluatorilor).
• Analiza situaţiei actuale şi formarea resurselor umane implicate în dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii în formarea profesională din România (trei rapoarte de cercetare).
• Formularea de propuneri de îmbunătăţire a sistemului de autorizare a furnizorilor de formare profesională şi elaborarea de proceduri şi instrumente în vederea asigurării calităţii în formarea profesională continuă.
• Elaborarea unui program de dezvoltare a resurselor umane adresat grupurilor ţintă ale proiectului.
• Implementarea programelor de formare dezvoltate.
• Diseminarea rezultatelor proiectului.
• Informare şi promovare.

„A fost un proiect complex, conceput să răspundă cerinţelor Cadrului European de Referinţă privind Asigurarea Calităţii în educaţie şi formare profesională, cât şi sarcinilor ce revin României cu privire la aplicarea Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului, a declarat managerul proiectului, Adrian Bodonea, la deschiderea conferinţei. Echipa alcătuită din experţi români şi italieni a reuşit să dezvolte standarde clare şi măsurabile, mecanisme de raportare şi îmbunătăţire, sisteme de evaluare accesibile la scară largă. Dar, cel mai relevant este faptul că a format peste 1.500 de persoane în cadrul programelor de dezvoltare a resurselor umane.”

Partenerii italieni implicaţi în proiect au contribuit cu întreaga experienţă dobândită în acest domeniu pe parcursul implementării sistemului de asigurare a calităţii în formarea profesională, dar rezultatele au depăşit aşteptările iniţiale: „În Italia, acest proces de asigurare a calităţii a început în anul 2006, la nivel naţional, după care a fost implementat treptat la nivelul regiunilor. Noi am transferat această experienţă în proiectul CALISIS. A fost o colaborare interesantă pentru că ne-a dat posibilitatea să descoperim puncte de îmbunătăţire şi să învăţăm multe lucruri în plus, faţă de ceea ce ştiam”, recunoaşte Antonio Gallo, expert în cadrul proiectului CALISIS din partea ISFOL Italia. „A fost un proiect lung, cu o colaborare strânsă între parteneri.
Pe lângă rezultatele consemnate în proiect, avem şi rezultatul constituirii unui grup de lucru transnaţional, care ar putea continua să lucreze în acest domeniu. Experienţele din aceşti ani în care am lucrat împreună pot constitui o bază pentru alte proiecte pe care le putem dezvolta şi în alte ţări”, a completat Ezio Ferrero, expert din partea Tils România. Ana Costin, expert din partea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, apreciază parteneriatul creat din perspectiva transferului multiplu de experienţe: „Proiectul a beneficiat nu de o singură experienţă, ci de mai multe, pentru că acreditarea furnizorilor de formare profesională în Italia are o componentă naţională, dar şi abordări specifice la nivel regional”.

Sorin Eugen Zaharia, directorul general al ANC, consideră că „un câştig esenţial pe care l-a adus acest proiect este faptul că a pus în discuţie problema calităţii în formarea profesională. Acesta este principalul rezultat, pentru că este greu de spus câţi dintre cei care au participat la cursuri vor aplica ceea ce au învăţat, câţi au reţinut ceva, dar cu siguranţă toată lumea şi-a pus problema calităţii, ceea ce este un lucru foarte important.” În opinia dlui Ion Hohan, expert din partea FiaTest, din cele 1.500 de persoane care au beneficiat de programele de formare şi de dezvoltare elaborate în cadrul proiectului, peste o mie au început să vorbească aceeaşi limbă.

„În aceste condiţii, putem să ne gândim la crearea unei culturi a calităţii. Procesul însă trebuie continuat. „O altă dorinţă a mea este de a institui marca naţională de calitate în educaţia şi formarea profesională pe care ANC să o dea în gestiune acelor instituţii cu nivel ridicat de performanţă şi care, la rândul lor, să o aplice pe certificatele de absolvire. Sunt ţări în UE care au o astfel de marcă, de ce nu am face şi noi acest lucru?”

Proiectul CALISIS a deschis uşile schimbării. Cu siguranţă, el va fi continuat de altele pentru că mulţi dintre participanţi au început deja să se gândească la diverse modalităţi de obţinere a finanţărilor necesare extinderii sistemului de asigurare a calităţii în formarea profesională la nivelul unui număr mult mai mare de furnizori.

Amosnews.ro

 

Cuvinte cheie: , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie