CSM a modificat concursurile si examenele pentru grefieri

 

Doua hotarari ale Consiliului Superior al Magistraturii modifica regulamentele de desfasurare si organizare a unor concursuri pentru grefieri si pentru personalul auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare. Cele doua acte au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 891/2012.

CSMAstfel, prin Hotararea CSM nr. 1095/2012 se modifica si completeaza Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007:

1. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Sunt declarati admisi, în limita posturilor scoase la concurs, candidatii care au obtinut cel putin media 7, fara ca la vreuna dintre probe sa fi obtinut o nota mai mica de 5 si care nu au fost sanctionati disciplinar pâna la data publicarii rezultatelor.“

2. La articolul 38, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alienate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

„(4) Candidatii care îndeplinesc conditiile prevazute la alin. (2), dar care nu au fost admisi ca urmare a lipsei posturilor vacante, pot fi promovati în posturile care se vacanteaza la instanta sau parchetul care a organizat concursul, în termen de 6 luni de la publicarea rezultatelor concursului, daca nu au fost sanctionati disciplinar pâna la aceasta data.

(5) Cererea de valorificare, adresata conducatorului instantei care a organizat concursul, va fi însotita de un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instantei sau parchetului unde candidatul îsi desfasoara activitatea; în raport se va preciza daca respectivul candidat a fost sanctionat disciplinar dupa data întocmirii primului raport si pâna la data valorificarii rezultatului.“

Prin Hotararea CSM nr. 1171/2012 se modifica Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe lânga acestea, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007:

– La articolul 8, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„(3) Chitantele se întocmesc în 3 exemplare, originalul urmând sa fie predat candidatului.“

Loredana Bentan, mediasinfo.ro.

Cuvinte cheie: , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie