Cum se calculeaza impozitul pe profit si cum se completeaza declaratia 101

 

knife-cut-paper-with-taxes-wordPână în 25 martie 2013 marea majoritate a contribuabililor trebuie să depună declaraţia 101 privind impozitul pe profit pe anul 2012, potrivit Contzilla.ro.

Aspecte de care trebuie ţinut cont:
• cheltuielile de protocol au deductibilitate în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit. Baza de calcul = (total venituri-venituri neimpozabile) – (total cheltuieli (cheltuieli cu impozitul pe profit curent- cheltuieli cu impozitul amânat – cheltuieli de protocol – cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile)). Din punct de vedere contabil, aceste cheltuieli se înregistrează cu ajutorul contului 623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate. Cheltuielile de protocol cuprind cheltuieli ocazionate de acordarea unor cadouri, trataţii şi mese partenerilor de afaceri, efectuate în scopul afacerii. Pentru aplicarea prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” referitoare la colectarea taxei aferente depăşirii plafonului pentru cheltuielile de protocol, taxa colectată se calculează asupra depăşirii plafonului aferent fiecărei perioade, prin însumarea acestora. Pentru suma care depăşeşte plafonul se întocmeşte şi autofactură.
• suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate, este şi ea deductibilă în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice; (aceasta prevedere se modifică în 2013, când sumele acordate în plus acestui nivel sunt considerate venituri de natură salarială).
• dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române/străine, potrivit prevederilor legale sunt nedeductibile. Dobânzile, penalităţile, majorările de întârziere plătite către ceilalţi agenţi economici sunt deductibile.
• cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune, sunt nedeductibile. De asemenea, sunt nedeductibile cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat în baza ordinului preşedintelui ANAF. Pentru aceasta va trebui să interogaţi registrul contribuabililor inactivi.
• cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabili şi care depăşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual sunt de asemenea nedeductibile.
• sunt deductibile în limita a 50%, cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. În plus, această limitare trebuie să ţină cont şi de faptul că se aplică autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice – la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii. Această limitare de 50% se aplică de la 01.07.2012 când au intrat în vigoare prevederile OUG nr. 24/2012 pentru modificarea Codului fiscal. Excepţie face cheltuiala cu amortizarea care este integral deductibilă.
• sunt nedeductibile cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte.

Costin Nitu, Curierul National

Cuvinte cheie: , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie