Conferinţa Interactivă: Noul Cod de Procedură Civilă, la început de drum

 

În zilele de 05-06.04.2013, Universitatea Titu Maiorescu, Editura Hamangiu si Volonciu Legal Training au organizat  la Bucureşti in Aula Magna a Universității Titu Maiorescu, conferinţa interactivă  „ Noul Cod de Procedura Civilă, la început de drum”.

Dragu Mirela, mediator

Dragu Mirela, mediator

Profesorul Gabriel Boroi, împreună cu reputați practicieni ai dreptului, au moderat această conferință interactivă, în care au fost analizate o serie de instituții procesual-civile care primesc conotații noi, ca urmare a intrării în vigoare a NCPC. Manifestarea a fost dedicată, în special, practicienilor, urmărind formarea unor piloni conceptuali de bază in acest moment de cotitură a legislației procesuale civile din România.

Ziua de sâmbată, 06.04.2013, a debutat cu un subiect foarte interesant, şi anume – Medierea, condiţie preprocesuală, subiect prezentat de către D-na Prof. Univ. Dr. Magda Volonciu – Universitatea Titu Maiorescu.

A fost o prezentare care a reuşit să atragă atenţia auditoriului format din cadre didactice, judecători, avocaţi, mediatori, consilieri juridici, executori, grefieri. S-a inceput cu intrebarea: Medierea era necesară astazi, acum? Suntem pregatiţi?

S-a explicat că legiuitorul nu a dorit ca informarea cu privire la mediere să devină o formalitate necesară declanşării procesului, ci rostul ei a fost aceea ca părţile să rămană în mediere, conştienţi fiind de avantajele medierii.

Şi pentru faptul că se face o confuzie între mediere, ca  alternativă de soluţionare a conflictelor, şi  informarea cu privire la avantajele medierii, impusă de Noul Cod de Procedură Civilă si Legea nr. 192/2006, s-a mai menţionat că numai informarea este obligatorie in litigiile enumerate de lege, dar medierea poate fi făcută  în orice litigiu sau conflict civil, cu excepţia drepturilor personale.

S-a vorbit, de asemenea, de medierea in conflictele de muncă si de contradicţia apărută între    art. 73 alin 2 din Legea nr. 192/2006 care vine in contradicţie cu art.2 alin 4 din aceeasi lege. Aici opinia d-nei Magda Volonciu a fost că, din acest impas, se poate ieşi prin aplicarea art. 38 din Codul Muncii, care prevede că “ salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate “.

Discuţiile aprinse au debutat când a fost invocat  art. 21 din Legea 192/2006, cu privire la inadmisibilitatea acţiunii fără parcurgerea procedurii de informare, amânată, de altfel, la data de 1 august 2013. Aici au fost discuţii contradictorii, şi anume D-na Prof. Univ.Dr. Magda Volonciu a precizat ca va fi totuşi o problema cu această inadmisbilitate şi că deja sunt puse întrebări în sensul că, dacă instanta din oficiu poate sa invoce această inadmisibilitate si dacă  se poate face şedinţa de informare şi dupa introducerea acţiunii.

Personal, am simţit nevoia să intervin şi să precizez că, aşa cum şi Domnul Profesor Gabriel Boroi a precizat, trebuie aplicată legea în spiritul ei şi nu numai in litera ei, iar judecatorii nu trebuie să abuzeze în aplicarea legii, problema putând fi rezolvată astfel: reclamantul depune actiunea, judecatorul verifică acţiunea, în temeiul art. 200 si 201 din C.pr.civ şi înştiinţează reclamantul că va trebui să parcurgă procedura de informare cu privire la mediere. Numai în cazul în care acesta  nu se conformează se aplică sancţiunea inadmisibilitaţii, care poate fi invocată de pârât prin intampinare şi/sau de instanţă din oficiu, în aplicarea art. 2  (1)din  Legea nr. 192/2006.

Au apărut reacţii din sală, de la colegii avocaţi şi chiar de la profesori, cum că această procedură de informare nu face altceva decât să îngreuneze procesul de soluţionare a unui litigiu, făcându-se paralela cu procedura concilierii prevăzută de fostul art.7201 (1) C.pr.civ. care prevedea că ” În procesele şi cererile dintre profesionişti evaluabile în bani şi derivate din raporturile contractuale, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin mediere, fie prin conciliere directă cu cealaltă parte” şi că înseamnă un timp îndelungat de soluţionare. Deşi s-a încercat să se evidenţieze că informarea este  gratuită, că ea se face in faza preprocesuală, iar cursul dosarului nu este afectat, am simtit totuşi o teamă din partea avocaţilor, sesizată şi în pauză, cum că părţile se vor duce la mediator şi vor rezolva acolo conflictul dintre ele fără implicarea avocatului.

Pe tot parcursul discuţiilor purtate am incercat să lamuresc această importantă chestiune, şi anume că mediatorul nu exclude avocatul, iar o mediere facută în colaborare cu avocaţii este o mediere profesională, în avantajul tuturor, prin aceea că un conflict se poate încheia într-un timp scurt,  cu resurse minime, stres minim și cu un rezultat convenabil tuturor.

Un punct bun pentru importanţa medierii este că s-a discutat, la prima ora a celei de-a doua zile a Conferinţei, despre mediere, pentru că toata lumea a fost atentă, receptivă, cu reacţii pro sau contra, discuţii care au durat pe tot parcursul zilei.

Auditoriul a fost format din reputate cadre didactice, doctoranzi în drept, judecatori de la toate instanţele din Bucureşti şi din ţară, avocaţi, mediatori, consilieri juridici, executori, experţi si grefieri, iar ideea medierii a fost reţinută, popularizată şi acceptată ca o necesitate obiectivă, consacrată şi reglementată de acest Nou Cod de Procedură Civilă.

In finalul Conferinţei, Doamna Prof. Univ. Dr. Magda Volonciu a încheiat cu urmatoarea afirmaţie, ca raspuns la întrebarea de inceput: DACA NU ACUM, ATUNCI CAND?

Dragu Mirela, mediator

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,

 

2 comentarii

  1. E.Fodorean spune:

    Felicitari!

    • liliana spune:

      felicitări pentru articol şi pt preocuparea ta,în condiţiile în care ai multe alte responsabilităţi pe plan personal!!eşti activă,deci în formă!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie