Ministerul Muncii a aprobat lista standardelor armonizate din domeniul echipamentelor si sistemelor protectoare

 

In Monitorul Oficial nr. 247 din 30 aprilie 2013 a fost publicat ordinul nr. 713/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pentru aprobarea Listei standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explosive.

Monitor oficialIn cadrul Listei standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explosive se arata:

Prezenta lista contine standardele romanesti care adopta standarde europene armonizate publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 40 din 12 februarie 2013, in Comunicarea Comisiei in cadrul implementarii Directivei 94/9/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 martie 1994 privind armonizarea legislativa a statelor membre referitoare la echipamentele si sistemele protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential e,plozive (Publicarea titlurilor si a referintelor standardelor armonizate in temeiul directivei) (2013/C 40/01)

In general, data incetarii prezumtiei de conformitate va fi data retragerii („dow“) stabilita de catre Organismul european de standardizare, insa se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului ca aceasta poate diferi in anumite cazuri e,ceptionale.

Standardul nou (sau modificat) are aceeasi sfera de aplicare ca standardul inlocuit. La data mentionata standardul inlocuit inceteaza sa confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.

Noul standard are o sfera de aplicare mai e,tinsa decat standardul inlocuit. La data mentionata standardul inlocuit inceteaza sa confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.

Noul standard are o sfera de aplicare mai restransa decat standardul inlocuit. La data mentionata standardul inlocuit (partial) inceteaza sa confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei pentru acele produse care intra in sfera de aplicare a noului standard. Prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei pentru produsele care raman in sfera de aplicare a standardului inlocuit (partial), dar nu intra in sfera de aplicare a noului standard, nu este afectata.

In cazul modificarilor, standardul de referinta este EN CCCCC:YYYY, modificarile sale anterioare, daca e,ista, si noua modificare mentionata. Prin urmare, standardul inlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY si modificarile sale anterioare, daca e,ista, insa fara noua modificare mentionata. La data mentionata standardul inlocuit inceteaza sa confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei:

Nota:

Informatii cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obtine fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismele nationale de standardizare, a caror lista este ane,ata la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, modificata prin Directiva 98/48/CE.
Standardele armonizate sunt adoptate de catre organizatiile europene pentru standardizare in limba engleza (CEN si Cenelec le publica, de asemenea, in franceza si germana). Prin urmare, titlurile standardelor armonizate sunt traduse in toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de catre organismele nationale pentru standardizare. Comisia Europeana nu este responsabila de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Publicarea referintelor in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implica faptul ca standardele sunt disponibile in toate limbile comunitare.
Aceasta lista inlocuieste toate listele anterioare publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia asigura actualizarea acestei liste.Gorgiana Matache, infolegal.ro.

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie