Noi obligatii pentru persoanele care lucreaza cu zilieri

 

Persoanele care lucreaza cu zilieri ar putea fi obligate sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor si sa ofere acestora, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate, se arata intr-un proiect de lege lansat recent in dezbatere publica de Ministerul Muncii. Acelasi document stabileste ca si minorii in varsta de 15 ani pot fi angajati ca zilieri si ca plata se poate face inclusiv electronic, la sfarsit de saptamana.

zilierZilierul reprezinta persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Activitatea zilierului este reglementata de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 276, din 20 aprilie 2011.

Acest act normativ ar putea fi modificat in perioada urmatoare, dupa ce Ministerul Muncii a lansat recent, in dezbatere publica, Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, ce cuprinde o serie de modificari in domeniu.
Securitate si sanatate in munca – noi obligatii ale angajatorului

In momentul de fata, Legea nr. 52/2011, cea care reglementeaza activitatea zilierilor, nu stabileste nimic concret in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Motiv pentru care proiectul de act normativ supus dezbaterii publice introduce o serie de obligatii ale angajatorului in ceea ce priveste securitatea in munca, dupa cum urmeaza:

 • sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;
 • sa fie in posesia unui document privind identificarea pericolelor la care pot fi expusi zilierii in timpul desfasurarii activitatilor si masurile de prevenire si protectie stabilite;
 • sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte;
 • sa solicite zilierilor, asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii ii permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;
 • sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora;
 • sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;
 • sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri.
 • sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii, pe baza proceselor verbale de cercetare. Modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

In acelasi timp, dispozitiile propuse de Ministerul Muncii in domeniul securitatii si sanatatii in munca introduc obligatii si zilierilor. Astfel, acestia trebuie:

 • sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar;
 • sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie de catre beneficiar;
 • sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
 • sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de munca;
 • sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor;
 • sa puna la dispozitia inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu ocazia controlului.

Alte prevederi ale proiectului

Se introduc noi amenzi

Ministerul Muncii introduce, prin proiectul legislativ, noi amenzi pentru cei care nu respecta regulile in domeniu. Astfel, potrivit documentului citat, beneficiarul care foloseste zilieri pentru alte activitati decat cele expres reglementate de lege se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei.

Potrivit legii in vigoare, se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii:
a) agricultura;
b) vanatoare si pescuit;
c) silvicultura, exclusiv exploatari forestiere;
d) piscicultura si acvacultura;
e) pomicultura si viticultura;
f) apicultura;
g) zootehnie;
h) spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural;
i) manipulari de marfuri;
j) activitati de intretinere si curatenie.

Cu amenda mai mica, de 6.000 lei, vor fi pedepsiti cei care folosesc zilieri fara sa indeplineasca anumite obligatii impuse de legea in vigoare. Mai exact, este vorba, printre altele, despre urmatoarele obligatii:

 • durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca.
 • niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
 • beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert.

In plus, regulile introduse de propunerea legislativa dau posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii, facilitate care nu se aplica in prezent.

Si minorii de 15 ani pot fi zilieri

In prezent, prevederile legale in vigoare stabilesc ca nicio persoana nu poate fi angajata ca zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani. Totusi, Ministerul Muncii propune ca si minorii cu varsta intre 15 si 16 ani sa poate desfasura activitati ca zilieri, insa cu o conditie:sa aiba, in mod obligatoriu, acordul parintilor sau al reprezentantilro legali. Mai mult, in proiectul de act normativ se precizeaza clar: „Acordul parintilor/ reprezentantilor legali se exprima in forma autentica cu precizarea activitatilor care urmeaza sa se desfasoare de catre minor/minori si se consemneaza de catre beneficiar in Registru (registrul de evidenta al zilierilor, n.red.). Modelul de acord se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si protectiei sociale”.

De asemenea, desi momentan legea nu prevede nimic in acest sens, reglementarile propuse stabilesc ca lucratorii minori, cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani, vor desfasura activitati „potrivite cu dezvoltarea lor fizica si aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie si nu le este periclitata starea de sanatate”.

Atentie! Beneficiarul care foloseste, ca zilieri, minori in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani are obligatia de a respecta si dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca.

Plata se poate face si la sfarsitul saptamanii

Normele actualmente in vigoare prevad ca beneficiarul trebuie sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita. Totusi, proiectul de act normativ lansat in dezbatere publica da beneficiarului posibilitatea de a plati zilierului si la sfarsit de saptamana, cu o conditie: zilierul si angajatorul trebuie sa semneze un acord in acest sens.

Totodata, documentul introduce si posibilitatea platii electronice, aceasta modalitate de plata urmand a fi stabilita prin normele metodologice de aplicare a noilor reguli.

Tariful pe ora al zilierului ar putea creste

Potrivit proiectului de lege publicat de Ministerul Muncii, cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mica decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Aceasta in conditiile in care normele in vigoare stabilesc ca remuneratia bruta nu poate fi mai mica de 2 lei/ora.

Nota: Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Ceea ce inseamna ca, in medie, numarul de ore lucrate intr-o luna este de aproximativ 170 de ore (acest numar poate varia, spre exemplu, in functie de zilele libere legale acordate intr-o luna). In momentul de fata, salariul de baza minim brut pe tara este in valoare de 750 de lei, astfel ca, pe ora, inseamna un tarif de cca. 4,5 lei.

Limita maxima, de 10 lei/ora, ce se aplica in momentul de fata, a fost pastrata de Ministerul Muncii. Totodata, ca si pana acum, dovada platii remuneratiei se va face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor.

Angajatorul, obligat sa suporte cheltuielile in cazul unui accident

Conform legii, activitatea desfasurata in aceste conditii nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj, in sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Pentru a fi asigurat, zilierul isi poate incheia, optional, o asigurare de sanatate, de pensie si/sau de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.

Cu toate acestea, noile dispozitii propuse de Ministerul Muncii stabilesc ca, in cazul unui accident soldat cu accidentarea zilierului, angajatorul va plati toate cheltuielile aferente ingrijirii medicale a acestuia.

„Art. 81. – In situatia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale din fonduri proprii”.

Atentie! Reglementarile tratate in acest material se afla momentan in stadiul de proiect, ce poate fi consultat pe site-ul Ministerului Muncii. Mirela Oprea, avocatnet.ro

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie