Scutire de impozit pe diferenta din aprecierea capitalului propriu, pentru IMM-urile listate la bursa – proiect de lege

 

Investitorii/actionarii în întreprinderile mici si mijlocii, listate la o bursa de valori sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, ar putea fi scutiti de la plata impozitului aferent aprecierii capitalului propriu, în raport cu valoarea capitalului inves­tit, daca întreprinderea a fost detinuta, timp de minim cinci ani, de acelasi investitor/actionar sau de acelasi grup de investitori/actionari.

immPrevederea apare într-un proiect de act normativ postat pe site-ul Ministerului economiei, care modifica si completeaza Legea 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii.

Potrivit lui Ionel Blanculescu, consilierul onorific al premierului Victor Ponta, impozitul aferent aprecierii capitalului propriu în raport cu valoarea capitalului investit este „unul din tipurile de impozit pe profit, profit reiesit din diferentele de reevaluare a capitalului unei firme”.

Domnia sa ne-a explicat ca, daca o întreprindere are, la un moment dat, o anumita valoare a capitalului propriu, la o reevaluare a societatii aceasta valoare ar putea fi mai mare, situatie în care statul percepe impozit pe diferenta identificata.

„Întrucât este mai mult un lucru birocratic, autoritatile vor sa vina în ajutorul societatilor”, ne-a mai spus domnul Blanculescu, subliniind ca sunt vizate firmele listate, întrucât acestea declara întotdeauna situatia lor patrimoniala.

O alta noutate care apare în textul propunerii legislative presupune faptul ca microîntreprinderile si întreprinderile mici ar putea fi scutite de la plata impozitului pe venitul realizat în primul an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comertului, cu conditia sa-si mentina activitatea si sa obtina venituri din exploatare pe o perioada de minim doi ani dupa obtinerea facilitatii.

Daca actul legislativ va fi adoptat în forma actuala, întreprinderile mici si mijlocii vor fi scutite de la plata impozitului pe profitul realizat în anul fiscal de referinta, cu obligativitatea reinvestirii integrale a aces­tuia în urmatorul an fiscal, în acelasi sector de activitate.

Printre altele, proiectul mai vizeaza reducerea cu 50% a contributiilor la asigurarile sociale pentru maxim 4 angajati cu vârsta de sub 25 de ani sau de peste 55 de ani, precum si pentru acelasi numar de lucratori necalificati cu vârsta cuprinsa între 25 si 55 de ani, angajati cu norma întreaga pe durata nedeterminata. În acelasi timp, persoanele aflate în somaj si care sunt angajate de microîntreprinderi sau de întreprinderile mici ar putea fi scutite de la plata contributiilor la asigurarile sociale, pentru primii doi ani de activitate în cadrul aceleiasi firme.

*  Control financiar-fiscal de fond la IMM, cel mult o data la trei ani

Controlul financiar-fiscal de fond la întreprinderile mici si mijlocii ar putea fi efectuat cel mult o singura data într-o perioada de trei ani.

Potrivit proiectului, sumele neutilizate la finele fiecarui an, care au fost angajate de administratia publica centrala cu atributii în domeniul IMM-urilor, vor fi reportate în anii urmatori si utilizate pâna la epuizarea bugetului sau pâna la finantarea ultimului beneficiar din lis­ta de asteptare.

O noua prevedere din documentul citat presupune stimularea IMM prin programe-suport, precum si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii care investesc echivalentul a minim 15% din cifra de afaceri anuala în activitati proprii de cercetare-dezvoltare si/sau inovare.

Guvernul si autoritatile publice competente au obligatia initierii si desfasurarii de actiuni care sa asigure sprijinirea dezvoltarii continue a sistemului educational de promovare a culturii si competentelor antreprenoriale, mai arata actul legislativ.

*  Va fi înfiintat Fondul Român pentru Dezvoltarea IMM  

În vederea sustinerii dezvoltarii economice, a trecerii la o economie orientata preponderent spre sectoare economice cu potential de crestere, a mentinerii locurilor de munca si a stimularii crearii altora noi, a promovarii eficientei, competitivitatii si a inovarii în rândul întreprinderilor mici si mijlocii, la propunerea autoritatii administratiei publice centrale cu atributii în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii, va fi înfiintat fondul de investitii cu capital de risc pentru sectorul IMM, denumit Fondul Român pentru Dezvoltarea IMM, potrivit proiectului de Ordonanta.

Acesta vizeaza sustinerea capacitatii de inovare si facilitarea accesului IMM-urilor aflate în stadiul de expansiune a afacerii la un nou instrument de finantare constituit cu participarea statului în parteneriat cu institutii de credit si alte institutii financiare interesate.

Un alt punct din propunerea legislativa este îmbunatatirea accesului IMM la finantare, pe o piata financiara competitiva, care constituie „o prioritate la nivelul Uniunii Europene, dar si o componenta esentiala a strategiei nationale de sprijinire a dezvoltarii mediului de afaceri”.

Nota de fundamentare a proiectului arata ca se impune transpunerea în legislatia româneasca a Small Business Act, „prin adoptarea unui nou act normativ privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, care sa conduca la implementarea integrala a celor zece principii si a masurilor de operationalizare a acestora”.

Totodata, este necesara si facilitarea implementarii în România a Strategiei Europa 2020, prin valorificarea, în mai mare masura, a potentialului IMM-urilor de a crea locuri de munca si de a realiza cresteri favorabile incluziunii.

„Cele 23 de milioane de întreprinderi mici si mijlocii din Uniunea Europeana însumeaza 99,8% din afacerile derulate pe piata interna, angajeaza 70 milioane de persoane (70% din totalul fortei de munca) si alcatuiesc un formidabil sistem inovativ. Întreprinderile mici si mijlocii genereaza cea mai mare parte a PIB-ului din fiecare tara, de regula, între 55% – 95% si realizeaza produse si servicii la costuri mai reduse decât firmele mari”, precizeaza Nota de fundamentare.

Potrivit acesteia, la noi, sectorul întreprinderilor mici si mijlocii reprezinta 99,7% din întreprinderile autohtone, adica circa 629.000 de firme. IMM-urile genereaza 67,2% din locurile de munca de la nivelul întreprinderilor din tara noastra si 52,7% (100,8 miliarde lei) din valoarea adaugata bruta la costul factorilor de productie din economie.

Întreprinderile mici si mijlocii realizeaza 28% (34,4 miliarde lei) din totalul exporturilor directe din România si peste 59% (48,5 miliarde lei) din cifra de afaceri în rândul tuturor întreprinderilor.

În România, din fiecare 100 de firme cu asociat unic, 25 apartin tinerilor cu vârsta de pâna la 35 de ani, mai arata documentul citat, precizând ca peste jumatate din antreprenori au vârsta de mijloc, restul având peste 56 de ani. Emilia Olescu, bursa.ro

Cuvinte cheie: , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie