Fostii proprietari de terenuri au termen pana in 19 iulie pentru a solicita restituirea in natura a terenurilor. Vezi conditiile

 

Fostii proprietari de terenuri, care au fost deposedati in mod abuziv de regimul comunist, au termen pana maine sa opteze pentru returnarea dosarelor inregistrate la Comisia Centrala, pentru restituirea in natura a terenurilor, potrivit unui anunt recent al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP). Acest lucru este posibil in baza noii legi privind restituirea proprietatilor, intrate in vigoare in luna mai.

TerenLegea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania a intrat in vigoare pe 20 mai 2013, dupa ce a fost anuntata de guvernanti inca de la inceputul anului.

Acest act normativ stabileste inca de la inceput ca imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora in natura. In acest caz, conditia impusa de lege proprietarilor este sa pastreze destinatia imobilelor retrocedate timp de 10 de ani (in varianta initiala a proiectului de lege obligatia era sa pastreze imobilul timp de 25 de ani, n.red.). Aceasta obligatie se aplica inclusiv terenurilor aferente imobilelor retrocedate.

Pe de alta parte, in situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, compensarea prin puncte este singura masura reparatorie in echivalent care se acorda. Aceeasi masura, compensarea prin puncte, se acorda inclusiv titularilor care au instrainat drepturile cuvenite potrivit legilor de restituire a proprietatii.

De asemenea, legea mai prevede ca fostii proprietari au posibilitatea sa opteze pentru returnarea dosarelor inregistrate deja la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a noilor dispozitiilor in domeniu. Odata ce dosarele vor ajunge la comisiile locale de fond funciar se va proceda la restiuirea in natura a terenurilor.

Intr-un anunt de pe site-ul ANRP, autoritatea atentioneaza fostii proprietari ca, intrucat Legea nr. 165/2013 a intrat in vigoare pe 20 mai, termenul pana la care cetatenii isi pot exercita aceasta optiune expira pe 19 iulie.

ANRP a adaugat ca de aceasta prevedere beneficiaza si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, in sensul ca nu au urmat procedura din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, potrivit careia „titlurile de despagubire se valorifica in termen de trei ani de la data emiterii”.

Totusi, aceasta dispozitie nu se aplica in cazul dosarelor care contin cereri formulate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, conform comunicatului.

Pe de alta parte, dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale, in vederea solutionarii potrivit prevederilor noii legi privind finalizarea procesului de restituire.

Situatia terenurilor

Pentru o aplicare unitara a dispozitiilor Legii nr. 165/2013, ANRP a elaborat HG nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a acestei legi. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 393, din 29 iunie 2013 si intrat in vigoare la data publicarii.

Normele de aplicare stabilesc ca situatia terenurilor din domeniul public si privat al statului se va transmite comisiilor locale de fond funciar de catre Agentia Domeniilor Statului, la cererea comisiilor judetene de fond funciar, respectiv a municipiului Bucuresti. Practic, Agentia Domeniilor Statului preda terenurile cu destinatie agricola a caror retrocedare se solicita, prin protocol de predare – preluare, comisiilor locale de aplicare a legilor fondului funciar si subcomisiilor municipiului Bucuresti.

In vederea intocmirii protocolului de predare – preluare a unui teren cu destinatie agricola, se va intocmi o documentatie ce va contine:

  • cererea Comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti care atesta parcurgerea ordinii de optiune prevazute de Legea nr. 165/2013. Concret, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament, in urmatoarea ordine: pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar; pe izlazul comunal; pe terenul proprietate publica, trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului, sau pe terenul proprietate privata a statului, care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute, statiuni de cercetare si alte institutii publice; pe terenul proprietate publica, trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului, sau pe terenul proprietate privata a statului, care a fost administrat de institute, statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate, aflate in acelasi judet;
  • anexele intocmite conform HG nr. 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte anexe intocmite conform prevederilor prezentelor norme de aplicare a legii, semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului;
  • hotararea Comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, pentru validarea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a amplasamentului acestora;
  • procesul – verbal de delimitare a suprafetelor care fac obiectul retrocedarii, insotit de fisa suprafetelor, semnate si stampilate pe fiecare pagina de primar, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului;
  • planurile cadastrale cu amplasamentul stabilit pentru terenurile retrocedate  la scara 1:5000, 1:10000 sau schite de amplasament, vizate de primar, reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Ulterior, comisiile locale de fond funciar au obligatia sa comunice persoanelor carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, in scris, cu confirmare de primire, data si locul unde se va face punerea in posesie.

In cazul in care persoanele carora li s-a facut comunicarea sau imputernicitii acestora nu se prezinta la data si locul stabilite, punerea in posesie si intocmirea proceselor – verbale se face in prezenta unor martori, de regula proprietari vecini. Titlurile de proprietate se expediaza prin posta, cu confirmare de primire. Elena Voinea, avocatnet.ro

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie