In ce conditii poate fi antrenata raspunderea avocatului pentru malpraxis?

 

Raspunderea civila a avocatului, ca de altfel orice tip de raspundere civila, presupune indeplinirea conditiilor generale referitoare la fapta ilicita, prejudiciu, legatura de cauzalitate si vinovatie. In plus, mai trebuie dovedita si existenta contractului de asistenta juridica.

AvocatAceste conditii ale angajarii raspunderii civile capata un caracter specific in cazul faptelor de malpraxis savarsite de avocat. In cele ce urmeaza vom aborda numai aspectele particulare ale acestor conditii.

Totodata, datorita lipsei unei jurisprudente relevante romanesti in acest domeniu, vom evoca acolo unde va fi cazul practica judiciara straina indeosebi cea de sorginte americana.

Reguli de conduita

Abordarea faptelor care pot conduce la angajarea raspunderii civile a avocatului presupune inainte de toate prezentarea activitatilor pe care le poate desfasura un avocat.

Potrivit art. 3 din Legea nr. 51/1995, activitatea avocatului se realizeaza prin:

 • consultatii si cereri cu caracter juridic;
 • asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdic tionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice, in conditiile legii;
 • redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentifi care;
 • asistarea si reprezentarea persoanelor fi zice sau juridice interesate in fata altor autoritati publice cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor incheiate;
 • apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifi ce a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fi zice si juridice in raporturile acestora cu autoritatile publice, cu institutiile si cu orice persoana romana sau straina;
 • activitati de mediere;
 • activitati fi duciare desfasurate in conditiile Codului civil;
 • stabilirea temporara a sediului pentru societati comerciale la sediul profesional al avocatului si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate.
 • activitatile prevazute la lit. g) si h) se pot desfasura in temeiul unui nou contract de asistenta juridica;
 • orice mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, in conditiile legii.

Atunci cand desfasoara una sau mai multe din aceste activitati, avocatul trebuie sa respecte anumite reguli de conduita impuse de catre Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat si Codul deontologic al avocatilor. Incalcarea acestor reguli de conduita de catre avocat reprezinta o fapta de malpraxis, adica „fapta ilicita” in sensul de conditie a angajarii raspunderii civile.

Distingem urmatoarele reguli de conduita:

 • independenta;
 • secretul profesional;
 • conflictul de interese;
 • competenta profesionala;
 • diligenta unui bun profesionist.

* Acest fragment reprezinta un extras din lucrarea Malpraxisul. Pentru mai multe detalii a se vedea Cimpoeru Dan, Malpraxisul, editura C.H.Beck, 2013. Georgiana Matache, infolegal.ro

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie