Raspunderea pentru negocierile prejudiciabile poate fi angajata?

 

Potrivit prevederii de la alin. (4) al art. 1183 C.civ. „partea care initiaza, continua sau rupe negocierile contrar bunei-credinte raspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte parti”.

fuziuneOdata inceputa o negociere, ea trebuie continuata. Este ceea ce doctrina numeste uneori „obligatia de a da curs” sau „de a continua negocierile”1). Partile nu raspund pentru esecul negocierilor, cu conditia ca el sa nu fi e imputabil uneia dintre parti care a inceput si a continuat negocieri fara intentia de a incheia contractul, de o maniera care a prejudiciat pe cealalta parte.

Cuantificarea prejudiciului se va face in raport de cheltuielile angajate in vederea negocierilor, de renuntarea de catre cealalta parte la alte oferte si de orice imprejurari asemanatoare.

Sunt doar cateva criterii orientative oferite instantelor, ele putand avea in vedere orice alte imprejurari relevante pentru determinarea efectelor prejudiciabile ale negocierii prejudiciabile. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de parti in faza precontractuala este diferit calificata in dreptul francez si dreptul german.

In dreptul francez, sistem ale carui solutii se regasesc si in jurisprudenta romaneasca, aceasta raspundere pe care si-o asuma partea care, afl andu-se in negocierea unui contract, cauzeaza cocontractantului un prejudiciu, este delictuala.

Principiile Lando nu califi ca raspunderea pe care si-o asuma partea care intrerupe negocierile contrar exigentelor bunei-credinta, limitandu-se a dispune ca „partea este responsabila pentru prejudiciul cauzat celeilalte parti”1).

Codul civil german distinge la art. 311 alin. (2) trei tipuri de relatii precontractuale: angajamentul de negocieri, masuri preparatorii incheierii contractului si raporturile de afaceri similare. Dintre ele, doar primul caz, cel care vizeaza angajarea de negocieri, este califi cat drept raport contractual de obligatii.

Art. 2:302 teza a II-a PECL, denumit „lipsa confi dentialitatii”, dispune ca „lipsa acestei indatoriri poate deschide dreptul la reparatii”.

* Acest fragment reprezinta un extras din lucrarea Izvoarele obligatiilor in Codul civil art. 1164-1395.Pentru mai multe detalii a se vedea Neculaescu Sache, Izvoarele obligatiilor in Codul civil art. 1164-1395., editura C.H.Beck, 2013. Georgiana Matache, infolegal.ro

Cuvinte cheie: , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie