Concediul de odihna. Durata si modalitate de calcul

 

Pentru ca suntem in luna concediilor de odihna, avocatii de la Eftimie & Stoian Legal ne spun tot ce trebuie sa stim pentru a ne putea bucura de concediul de odihna. Avand in vedere faptul ca este un subiect destul de amplu in aceasta prima parte vom vorbi despre: dreptul la concediul de odihna anual platit, durata concediului de odihna si modalitatea de calcul si acordare a concediului de odihna.

concediuDreptul la concediul de odihna

Orice salariat care lucreaza in baza unui contract individual de munca are dreptul la concediul de odihna anual platit.
Codul Muncii protejeaza salariatul, astfel ca interzice orice intelegere intre angajator si salariat prin care salariatul renunta sau cesioneza dreptul sau la concediul de odihna platit. De asemenea angajatorul nu poate limita prin nicio decizie interna unilaterala dreptul salariatului de a efectua concediul de odihna anual platit.

Orice intelegere intre salariat si angajator sau decizie a angajatorului prin care se limiteaza, se renunta sau se cesioneaza dreptul la concediul anual platit este nula si poate fi anulata in instanta.

Durata concediului de odihna

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Aceasta este durata minima a concediului anual stabilita de Codul Muncii, pe care trebuie sa o acorde toti angajatorii oricarui salariat, aferenta unui an calendaristic.
Angajatorul impreuna cu salariatul pot negocia durata concediului de odihna anual, insa aceasta trebuie sa fie, conform Codului Muncii, mai mare de 20 de zile lucratoare. Concediul de odihna astfel negociat se include in contractul individual de munca al salariatului.

In companiile in care exista sindicate sau reprezentanti ai salariatilor, angajatorul negociaza cu acestia durata concediului de odihna, care se include in contractul colectiv de munca sau in regulamentul intern. In practica am intalnit frecvent cazuri in care conform contractul colectiv de munca, durata concediului de odihna era stabilita in functie de vechimea salariatului in cadrul angajatorului.

Astfel salariatii care aveau o vechime mai mare, beneficiau de un concediu de odihna anual cu o durata mai mare de 20 zile lucratoare. Daca se negociaza si se include in contractul colectiv de munca sau in regulamentul intern o durata mai mare a concediului de odihna, aceasta se va aplica tuturor salariatilor din cadrul acelui angajator.

Pot exista, de asemenea, contracte colective de munca incheiate la nivele superioare, de exemplu la nivel de grup de unitati sau la nivel de sector, care sa stabileasca o durata a concediului de odihna mai mare de 20 de zile lucratoare. In acest caz salariatii vor beneficia de concediul de odina anual cu o durata mai mare, doar daca contractul colectiv de munca le este aplicabil, respectiv doar daca angajatorul este parte din grupul de unitati sau unitatiile din sector care au negociat si incheiat respectivul contract colectiv.

Atragem atentia asupra faptului ca zilele de sarbatori legale, zile libere platite stabilite in baza contractului colectiv de munca aplicabil, si mai nou zile libere platite acordate bugetarilor, personal contractual, in baza unor Hotarari de Guvern, nu intra in durata concediului de odihna anual la care are dreptul un salariat.

Astfel pentru un an lucrat, in cadrul aceluiasi angajator, salariatul va avea dreptul la concediul de odihna anual de minim 20 de zile lucratoare si in plus, separat, acordate zilele de sarbatoare legala stabilite conform Codului Muncii, contractului colectiv de munca aplicabil si altor acte normative aplicabile (vezi Hotarari de Guvern).

Modalitatea de calcul si acordare a concediului de odihna anual

Concediul de odihna anual se acorda proportional cu activitatea lucrata intr-un an calendaristic. Proportionalitatea se va stabili in functie de activitatea efectiv prestata de acel salariat, in cadrul aceluiasi angajator, intr-un an calendaristic.
Indiferent daca un salariat lucreaza in baza unui contract de munca pe perioada determinata sau nedeterminata, acesta va avea dreptul la concediul de odihna anual platit.

Daca salariatul cu contractul pe perioada determinata va lucra un an, in cadrul aceluiasi angajator, va avea dreptul la un concediu de odihna de minim 20 de zile lucratoare, pentru acel an. Daca insa salariatul cu contractul pe perioada determinate va lucra mai putin de un an, in cadrul aceluiasi angajator, va avea dreptul la un concediu de odihna acordat proportional cu timpul efectiv lucrat in acel an calendaristic, conform regulii de proportionalitate enuntate mai sus.

Indiferent daca salariatul lucreaza norma intreaga sau fractiune de norma, in cazul salariatului cu contract individual de munca cu timp partial, acesta va avea dreptul la concediu de odihna tot proportional cu activitatea lucrata in acel an calendaristic, in cadrul aceluiasi angajator. Proportionalitatea se calculeaza in functie de zilele efectiv lucrate si nu in functie de numarul de ore prestate de salariat in cadrul programului de lucru.

Vom da un exemplu concret pentru a explica mai usor aceasta regula. Astfel, avem doi salariati care ocupa accesi functie, de exemplu agent comercial si lucreaza in cadrul aceluiasi angajator timp de un an, primul are un program de munca cu norma intreaga 8 ore/zi, cel de-al doilea  are un program de munca cu timp partial, o fractiune de norma 3 ore/zi. Pentru acel an, conform Codului Muncii, amandoi au dreptul la un concediu de odihna de 20 de zile lucratoare. Diferenta va fi la calculul indemnizatiei de concediu de odihna care se va calcula in functie de veniturile realizate de fiecare dintre salariati pentru orele efectiv lucrate. Eftimie & Stoian Legal, avocatura.com

Cuvinte cheie: , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie