ANAF a modificat doua formulare in care se declara TVA

 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a modificat doua dintre formularele utilizate de contribuabili pentru raportarea taxei pe valoarea adaugata. Noile modele ale declaratiilor pot fi deja folosite, ordinele care le aproba intrand in vigoare inca din 29 august, cand au si fost publicate.

declaratie impunereFormularele care au fost modificate sunt declaratiile 307 si 311.

Formularul 307, introdus in 2011, era utilizat de contribuabilii carora le-a fost anulat codul de TVA pentru declararea sumelor rezultate din ajustarea TVA. Declaratia a fost modificata astfel incat sa poata fi depusa si de catre persoanele impozabile care au solicitat anularea inregistrarii de TVA intrucat cifra de afaceri nu a depasit plafonul de scutire si care trebuie sa efectueze regularizarile prevazute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal sau sa ajusteze baza de impozitare conform prevederilor art. 138 din Codul fiscal, pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

Schimbarile la acest formular au fost aprobate prin Ordinul ANAF nr. 2223/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 548 din 29 august, care a si abrogat vechiul act normativ care a reglementat pana acum declaratia 307.

Si utilizarea formularului 311 a fost extinsa, printr-un alt act normativ – Ordinul ANAF nr. 2224/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august. Pana la noile reglementari, aceasta declaratie, existenta din in 2012, era folosita pentru raportarea taxei pe valoarea adaugata de catre contribuabilii carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA, dar care, in perioada in care nu au avut cod valid de TVA, au efectuat operatiuni pentru care erau obligate la plata taxei pe valoarea adaugata.

Prin Ordinul nr. 2224/2013, Fiscul a stabilit ca formularul va fi depus si de persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare pentru operatiuni efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa intervine in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.

De asemenea, conform noilor reglementari, declaratia 311 va fi depusa si de persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere. Contribuabilii aflati in aceasta situatie vor transmite la Fisc declaratia 311 in care vor raporta taxa colectata pentru operatiuni efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa intervine in perioada in care nu au cod valabil de TVA.

Declaratia 307 – Documentar fiscal

Cine o depune

Formularul 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata” se completeaza si se depune de catre:

  • persoana impozabila, beneficiara a transferului de active (realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati), in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;
  • locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului;
  • persoana impozabila careia i-a fost anulat  codul de TVA si care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a afectuat ajustari incorecte;
  • contribuabilul care a solicitat scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire care fie nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de a ramane fara codul de TVA, fie a efectuat ajustari incorecte. Formularul trebuie depus si in cazul in care contribuabilul trebuie sa efectueze regularizari sau ajustari pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii.

Termen de depunere

In toate situatiile in care se transmite, formularul 307 trebuie sa ajunga la autoritatile fiscale pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a produs evenimentul ce obliga la depunere.

Atentie! Daca din formular rezulta TVA de plata la bugetul de stat, aceasta trebuie achitat in lei pana la data depunerii declaratiei 307, in lei. Plata se face fie in numerar,  fie prin decontare bancara sau prin mandat postal, in contul 20.10.01.01.05 – TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor, cont deschis la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscala (pentru persoane juridice sau cu codul numeric personal al platitorului (pentru persoane fizice).

Unde se depune

Formularul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carei evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, direct sau prin imputernicit, la registratura sau prin posta, prin scrisoare recomandata.

De unde iei formularul

Formularul 307 poate fi gasit la ghiseele unitatilor fiscale sau poate fi descarcate de pe site-ul ANAF, accesand acest link.

Formular 311 – documentar fiscal

Cine il depune

Formularul 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal” se completeaza si se depune:

  • de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei colectate;
  • de catre contribuabilii al caror cod de inregistrare in scopuri ce nu mai au cod de TVA anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;
  • de catre persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu sau la cerere, in cazul in care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inaintea sa le fie anulata inregistrarea in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoanele impozabile nu mai au un cod valabil de TVA;

Termen de depunere

Formularul 311 trebuie sa fie transmis la autoritatile fiscale pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a produs evenimentul ce obliga la depunere.

Unde se depune

Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, direct sau prin imputernicit, la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata.

Citeste articolul integral pe avocatnet.ro

Cuvinte cheie: , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie