Aprobarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul ANAF

 

Hotararea Guvernului nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 573, din 9 septembrie 2013.

inspectie economico-financiaraIn temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic – Se aproba Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Prim-ministru Victor – Viorel Ponta

Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu
p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Mariana Campeanu

Bucuresti, 4 septembrie 2013
Nr. 677.

Anexa

REGULAMENT
de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda
in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1.
(1) Concursul sau examenul pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita in continuare Agentia, se desfasoara pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament, in conformitate cu principiile competitiei deschise, profesionalismului, transparentei, precum si cel al egalitatii de sanse si accesului liber pentru fiecare persoana care indeplineste conditiile legale
(2) Poate participa la concurs sau examen orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conditiile prevazute de art. 4 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
(3) Concursul se organizeaza in vederea ocuparii unei functii publice pe perioada nedeterminata, iar examenul se organizeaza in vederea promovarii in grad profesional, in conditiile legii.
Art. 2. – Prin inspector antifrauda, in sensul prezentului regulament, se intelege functia publica specifica de executie de inspector antifrauda si functia publica specifica de conducere de inspector-sef antifrauda.
Art. 3. –
(1) Desfasurarea concursului sau examenului, denumit in continuare concurs, consta in etapele cuprinse intre prima zi de depunere a dosarelor candidatilor si formularea propunerilor de numire in functiile publice vacante pentru care s-a organizat concursul
(2) In vederea desfasurarii concursului, pentru functiile publice specifice de executie de inspector antifrauda, se solicita avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici inaintea publicarii anuntului de concurs
(3) Solicitarea prevazuta la alin. (2) trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) identificarea functiilor publice vacante, cu evidentierea gradului profesional;
b) probele stabilite pentru concurs;
c) conditiile de participare la concurs, respectiv conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiilor publice vacante si alte conditii specifice prevazute in fisa postului aferenta respectivei functii publice;
d) alte mentiuni referitoare la organizarea concursului sau la conditiile de participare la concurs.
Art. 4. –
(1) Concursul sau examenul consta in 3 etape, dupa cum urmeaza:
a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa;
c) interviul
(2) Se pot prezenta la urmatoarea etapa doar candidatii declarati admisi la etapa precedenta
(3) In vederea participarii la concurs, candidatii depun un dosar de inscriere care va contine in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 13 alin. (1)
(4) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila, pe baza bibliografiei stabilite pentru concurs, in conditiile prezentului regulament
(5) Interviul se sustine in fata membrilor comisiilor de examinare si evaluare.

Citeste regulamentul integral pe avocatnet.ro

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie