Impozitul pe transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale. Mod de calcul

 

În ultima perioada tot mai multe persoane sunt implicate în zona activitatilor de investitii, asa cum sunt acestea vazute din punctul de vedere al Codului Fiscal. Acestea obtin venituri din dividende, în urma detinerii de actiuni la diferite societati comerciale, sau obtin venituri din transferul titlurilor de valoare atunci când vor sa-si vânda participatia pe care o au la o anumita societate.

Impozit1Poate cel mai clar exemplu de venituri din investitii sunt veniturile din dobânzi. Exista numeroase persoane care au depozite la termen la bancile comerciale ce activeaza pe piata din România. Toate aceste câstiguri sunt purtatoare de impozit si având în vedere ca multe reglementari fiscale din acest domeniu nu sunt atât de bine cunoscute publicului larg, am considerat oportuna prezentarea celor mai importante tipuri de venituri din investitii ce cad sub influenta Codului Fiscal.

În cel de al treilea caz, în cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, câstigul din înstrainarea partilor sociale se determina ca diferenta pozitiva între pretul de vânzare si valoarea nominala/pretul de cumparare a respectivelor parti sociale. Începând cu a doua tranzactie, valoarea nominala va fi înlocuita cu pretul de cumparare, care include si cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare justificate cu documente.
În contextul general, conform reglementarilor stabilite de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 24/2012, începând cu 1 ianuarie 2013, Câstigul net anual sau pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare se determina ca diferenta între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului respectiv. Câstigul se stabileste de contribuabil, pe baza Formularului 200 – Declaratie privind venitul realizat, ce se depune pâna la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui în care s-a realizat venitul. Nu se efectueaza plati anticipate pentru aceste venituri în cursul anului fiscal, deci în contul impozitului anual datorat, care se stabileste de organul fiscal competent, pe baza Formularului 200, depus de contribuabil. Aceasta metodologie se aplica doar tranzactiilor cu titluri de valoare, partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise având un regim special.

Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor, în cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, sau alt platitor de venit are urmatoarele obligatii:
a)    calcularea câstigului sau pierderii pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil;
b)    transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul câstigurilor sau pierderilor, în forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate în cursul fiecarui trimestru, pâna la data de 5 a lunii urmatoare trimestrului;
c)    sa depuna anual, pâna în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul câstigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate cu titlurile de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, pentru fiecare contribuabil.

Citeste articolul integral pe curierulnational.ro

Cuvinte cheie: , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie