Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – HG nr. 778/2013

 

Hotararea Guvernului nr. 778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011 fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 11 octombrie 2013.

crestere salarialaIn temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. I. – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 8. – Ajutorul social se acorda lunar, in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevazut la art. 4 din lege, transformat in lei.”
2. La articolul 11, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Potrivit prevederilor art. 7 din lege, persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati prezinta adeverinta ca sunt inregistrate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca si ca nu au refuzat un loc de munca sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.”
3. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute la art. 4 din lege, transformate in lei, si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fisa de calcul. Daca din calculul in lei rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea beneficiarului.”
4. La articolul 17, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) in situatia in care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singura sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculeaza media lunara a acestora in raport cu perioada pentru care au fost acordate.”

Citeste textul integral pe avocatnet.ro

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie