Omisiunea pronuntarii asupra unor cheltuieli de judecata – Hotarare ICCJ

 

Înalta Curte de Casatie si Justitie a hotarât ca, în situatia în care în recurs au fost acordate doar cheltuieli de judecata ICCJreprezentând cheltuielile de deplasare pentru termenul de judecata la care s-a solutionat pricina, instanta omitând sa se pronunte asupra celorlalte cheltuieli de judecata solicitate (onorariu avocat si cheltuieli de deplasare pentru termenul anterior), devin incidente prevederile art. 2812 C. proc. civ. (art. 444 alin. 1 NCPC), astfel ca Înalta Curte a admis cererea de completare a dispozitivului deciziei pronuntate în recurs, în sensul obligarii si la plata acestor cheltuieli de judecata. (Decizia nr. 2485 din 19 iunie 2013 pronuntata în recurs de Sectia a II-a civila a Înaltei Curti de Casatie si Justitie având ca obiect completarea dispozitivului deciziei pronuntate în recurs).Corina Cioroaba, juridice.ro

Cuvinte cheie: , , ,

 

1 comentariu

  1. avocat CONACHI NICOLAE spune:

    Potrivit prevederilor art. 281 ind.2 din codul de procedură civilă de la 1865, cererea de completare a dispozitivului hotărârii se formulează în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în fond după casare cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare.

    – Se pune întrebarea dacă o astfel de cerere poate fi formulată atunci când hotărârea a cărei completare se solicită, nu mai este supusă apelului sau recursului şi nici nu este pronunţată în fond după casare ?
    Textul invocat ( art. 2812 vechiul cod de procedură) dă posibilitatea îndreptării şi lămuririi dispozitivului fără a mai fi necesară o nouă judecată, fiind vorba de omisiuni vădite, de o completare a hotărârii ”minus petita”- instanţa de recurs omiţând să se pronunţe asupra unor cereri accesorii – aspecte care nu sunt afectate de niciun termen, situaţie în care excepţia inadmisibilităţii sau tardivităţii urmează a fi respinse.
    Se pare că ICCJ a dmis implicit o astfel de soluţie ?

Adaugă părerea ta


 

Distribuie