Contractul individual de munca. In ce situatii se poate suspenda?

 

Contractul individual de munca poate fi suspendat de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

contractPrin suspendarea contractului de munca se suspenda prestarea muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. Totusi, pe perioada suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil (daca este cazul), prin contracte individuale de munca sau prin regulamentul intern.

În plus, în timpul suspendarii contractului de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu încheierea, modificarea, excutarea sau încetarea contractului individual de munca.

Atentie! Daca în timpul perioadei de suspendare a contractului de munca intervine o cauza de încetare de drept a contractului (de exemplu, încetarea contractului de munca încheiat pentru o durata determinata prin ajungerea sa la termen, decesul salariatului, decesul angajatorului persoana fizica, dizolvarea angajatorului persoana juridica etc.), aceasta cauza prevaleaza.

Suspendarea de drept a contractului de munca

Contractul individual de munca este suspendat de drept în urmatoarele situatii:

– Concediul de maternitate (acesta reprezinta concediul pre si post natal, care are o valoare de maximum 126 de zile si nu se confunda cu concediul de crestere si îngrijire copil);
– Concediul pentru incapacitate temporara de munca;
– Carantina;
– Exercitarea unei functii în cadrul unei autoritati executive, legislative sau judecatoresti, pe toata durata mandatului (daca legea nu prevede altfel);
– Îndeplinirea unei functii de conducere salarizate în sindicat;
– Forta majora;
– În cazul arestarii preventive a salariatului în conformitate cu prevederile Codului de procedura penala;
– De la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei – daca în termen de sase luni salariatul nu si-a reînnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca va înceta de drept;
– Alte cazuri expres prevazute de lege.

Întrucât este vorba despre o suspendare de drept, nu mai este necesara întocmirea unei decizii în baza careia se înregistreaza suspendarea în Revisal.

Suspendarea contractului de munca la initiativa uneia dintre parti

1. Salariatul

În conformitate cu prevederile Codului Muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat la initiativa salariatului în urmatoarele situatii:

– Concediul pentru cresterea si îngrijirea copilului pâna la vârsta de doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, pâna la vârsta de trei ani;
– Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la sapte ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani;
– Concediu paternal;
– Concediu pentru formare profesionala;
– Exercitarea unor functii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
– Participarea la greva;
– Pentru absente nemotivate ale salariatului, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca si prin regulamentul intern.

În cazul acestui tip de suspendare se va emite o decizie de suspendare a contractului individual de munca – decizie bazata pe cererea depusa de salariat -, iar aceasta decizie va fi înregistrata în Revisal. La întoarcerea la munca a salariatului din nou se va emite o decizie de încetare a suspendarii contractului individual de munca si se vor efectua înregistrarile în Revisal.

2. Angajatorul

Contractul individual de munca poate fi suspendat, la initiativa angajatorului, în urmatoarele situatii:

– Pe durata cercetarii disciplinare prealabile;
– Atunci când angajatorul a formulat o plângere penala împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti;

Atentie! În primele doua cazuri, daca se constata nevinovatia angajatului, acesta îsi va relua activitatea si i se va plati (în conformitate cu principiile raspunderii civile contractuale) o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.

– În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara încetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
– Pe durata detasarii;
– Pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

Suspendarea contractului de munca prin acordul partilor are loc în cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale. Catalina Cibotariu, legestart.ro

Cuvinte cheie: , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie