Presedintele Traian Basescu a trimis presedintelui Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind organizarea si functionarea SRR si SRT

 

Traian Basescu, Presedintele României, a trimis miercuri, 26 februarie 2014, Presedintelui Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune.

curtea constitutionalaTextul integral al sesizarii:

Domnului Augustin Zegrean

Presedintele Curtii Constitutionale

În temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutia României si ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formulez urmatoarea SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune.

Motivele sesizarii sunt urmatoarele:

Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune. În forma sa initiala, Legea nr. 41/1994 prevedea, în Art. 42, ca „finantarea necesara producerii si difuzarii emisiunilor radiofonice si de televiziune adresate strainatatii, precum si dezvoltarii acestei activitati se asigura din fondurile alocate de la bugetul de stat” si ca „sumele necesare se evidentiaza separat în bugetul fiecarei societati, pe baza programelor stabilite potrivit legii”.

În legea trimisa la promulgare, în Art. 43 alin. 1 indice 1 se prevede ca „în vederea extinderii/dezvoltarii activitatii specifice, în tara sau în strainatate, Societatea Româna de Radiodifuziune si Societatea Româna de Televiziune pot înfiinta, cu avizul consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultura ale Senatului si Camerei Deputatilor, persoane juridice de drept privat, cu sau fara scop lucrativ, pot dobândi calitatea de asociat în cadrul unor asemenea entitati sau, dupa caz, pot achizitiona actiunile/partile sociale ale unei societati comerciale existente, în conditiile legii”. În conformitate cu acest text legal, legiuitorul a prevazut urmatoarele modalitati la care poate recurge Societatea Româna de Radiodifuziune si Societatea Româna de Televiziune, în vederea extinderii activitatii specifice acestor societati, în tara si în strainatate: a) înfiintarea unei persoane juridice de drept privat (cu sau fara scop lucrativ), b) intrarea în cadrul unor asemenea persoane juridice de drept privat în calitate de asociat, c) achizitionarea unor actiuni sau parti sociale în cadrul unor societati comerciale existente.

Astfel, consideram ca reglementarea adoptata de legiuitor nu este clara, neoferind conditii/criterii de eligibilitate si oportunitate. În acest sens, observam ca ultimele doua modalitati concepute de legiuitor se suprapun, sub aspectul mecanismului juridic, deoarece dobândirea calitatii de asociat se face prin achizitionarea actiunilor în cadrul respectivei societati, procedura prevazuta distinct în a treia modalitate. De asemenea, reglementarea prevazuta în Art. 43 alin. 1 indice 1 este lipsita de predictibilitate deoarece legea nu prevede criterii clare de asociere/achizitionare de parti sociale sau actiuni, cu atât mai mult cu cât finantarea acestor operatiuni se face din fonduri alocate de la bugetul de stat. Consideram ca mentiunea cu privire la avizul consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultura ale Senatului si Camerei Deputatilor, în vederea aprobarii acestor modalitati, nu este suficienta, în contextul în care initierea unor asemenea demersuri ar trebui sa se raporteze la elemente si criterii specifice activitatii Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune.

În concluzie, textul legii este lipsit de predictibilitate, situatie care poate crea dificultati în ceea ce priveste aplicarea acestuia, context în care opinam ca acest text legal vine în contradictie cu dispozitiile Art. 1 alin. (5) din Constitutie. Cu privire la acest aspect, Curtea Constitutionala, în jurisprudenta sa, s-a pronuntat, în cauze similare, în sensul ca „terminologia utilizata de legiuitor pentru reglementarea procedurii mentionate este confuza si lipsita de predictibilitate, fiind susceptibila de a conduce la interpretari…”. (Decizia nr. 319/2013, publicata în M. Of. nr. 404 din 4.07.2013) ori „(…) ca, de principiu, orice act normativ trebuie sa îndeplineasca anumite conditii calitative, printre acestea numarându-se si previzibilitatea, ceea ce presupune ca acesta trebuie sa fie suficient de precis si clar pentru a putea fi aplicat. Astfel, formularea cu o suficienta precizie a actului normativ permite persoanelor interesate sa prevada într-o masura rezonabila, în circumstantele spetei, consecintele care pot rezulta dintr-un act determinat (…). Solutiile preconizate de un act normativ nu trebuie aplicate în mod aleatoriu, legiuitorul fiind obligat sa stabileasca conditii, modalitati si criterii clare si precise (…). Asadar, Curtea constata ca textul de lege criticat este neclar si imprecis, prin urmare lipsit de previzibilitate, ceea ce contravine dispozitiilor Art. 1 alin. (5) din Constitutie.” (Decizia nr. 196/2013, publicata în M. Of. nr. 231 din 22.04.2013).

Având în vedere ca dispozitiile legii sunt insuficient de precis formulate, nerespectând criteriile de claritate, precizie, previzibilitate si predictibilitate, va solicitam sa constatati neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune, fiind încalcate dispozitiile Art. 1 alin. (5) din Constitutie.

Presedintele României, Traian Basescu

juridice.ro

Cuvinte cheie: , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie