Avocatura, profesie liberala. Raspundere fiscala

 

În calitate de contribuabili, avocatii sunt responsabili pentru plata unui procent destul de consistent din venituri pentru impozite. Profesiile libere sunt descrise la Capitolul 2 – ”Venituri din activitati independente” din Codul fiscal, care includ si avocatii, pentru care sezonul de raportare fiscala bate la usa, fiind una dintre cele mai dificile si frustrante evenimente ale anului. Din moment ce nu esti expert cu privire la Codul fiscal, aceasta activitate este stresanta pentru tine.

calculator, declaratie, pixuri, ochelariRaspunderea personala

Evidenta contabila a activitatii avocatului trebuie organizata în jurul responsabilitatii fiscale. Avocatul trebuie sa tina o evidenta a veniturilor pentru care elibereaza chitante si facturi si trebuie sa aiba o evidenta a cheltuielilor pe care le face în baza unor chitante si facturi, acestea reflectându-se în Formularul 200. Declaratia se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pentru fiecare sursa de realizare a venitului pe care avocatul o poate desfasura (venituri din drepturi de autor, venituri agricole, etc.). Formularul 200, declaratia privind veniturile realizate din România, se depune pâna la 25 mai a fiecarui an de catre persoanele fizice care realizeaza, în mod individual sau într-o forma de asociere, venituri în bani si/sau în natura din România, provenind din venituri din exercitarea profesiei de avocat. Formularul raporteaza urmatoarele categorii:
1. Venit brut;
2. Cheltuieli deductibile, din care:
2.1. Contributii sociale obligatorii, potrivit legii;
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.):
3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa a impozitului;
4. Câstig net anual;
5. Pierdere fiscala anuala (rd.2.-rd.1.)/Pierdere neta anuala.

În baza formularului 200, persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente primesc aceasta decizie. Formularul se utilizeaza si la stabilirea diferentelor de impozit anual de regularizat, adica stabileste suma care mai trebuie platita sau care trebuie restituita de fisc, în conformitate cu informatiile din Declaratia de venit depusa de contribuabil si cu datele administratiei fiscale.

În baza art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a Declaratiei privind veniturile realizate din România, se stabileste impozitul anual pe venit prin Decizia de impunere 250.

Pe lânga formularul 200, avocatul are si responsabilitatea completarii Formularul 220, declaratia privind venitul estimat, ce se depune pâna la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi si cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal.

Formularul 220, declaratia privind venitul estimat, se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri în bani si/sau în natura, provenind din activitati independente, din activitati desfasurate în mod individual si/sau în cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita între persoane fizice si/sau în cadrul unei societati civile cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale. În categoria veniturilor din activitati independente, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei, se cuprind veniturile din profesii libere, adica cele de avocat. Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pentru exercitarea optiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum si pentru recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii.

Declaratia se depune la organul fiscal competent si în termen de 15 zile de la data începerii activitatii, în cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente.

Decizia de impunere, formularul 260, se emite în baza art. 82 si art. 29624 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a Declaratiei privind venitul estimat prin care se stabilesc platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate. În baza declaratiei contribuabilului 260 – Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit (OPANAF nr. 476/2013) si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie care stabileste valoarea platilor anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit. Recomandarea mea este ca AVOCATUL sa ceara de la ANAF aceasta decizie de impunere, pentru ca de multe ori (mai întotdeauna) ea nu este trimisa contribuabilului.

ANAF mai poate emite decizia 620 pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate si decizia 630 pentru stabilirea de contributie de asigurari sociale de sanatate anuale.

Pericolul cel mai mare pentru avocati este faptul ca Legea nr. 571/2003 prevede termene de plata clare:
– 25 martie 2014 pentru perioada încheiata la 31 decembrie 2013
– 25 iunie 2014 pentru perioada încheiata la 31 martie 2014
– 25 septembrie 2014 pentru perioada încheiata la 30 iunie 2014
– 25 decembrie 2014 pentru perioada încheiata la 30 septembrie 2014

Citeste mai departe pe juridice.ro

Cuvinte cheie: , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie