Fă ca votul tău să fie valabil! Cum se votează la urnă și cum se votează prin corespondență la alegerile pentru Consiliul de Mediere

 

Secretariatul Tehnic al Consiliului de Mediere a publicat Instrucțiunile privind exprimarea votului ”la urnă” și ”prin corespondență”, instrucțiuni aprobate prin deciziile CdM din 19 februarie 2015. Redăm conținutul celor două decizii, mai jos.

vot prin corespondentaInstrucţiuni privind exprimarea votului, specifice modalităţii de vot ”la urnă”

 • Exercitarea dreptului de vot la urnă se face în perioada 05 – 15.03.2015, inclusiv, în intervalul orar 09.00 – 18.00.
 • În sala de vot vor exista 2(două) cabine de vot, dotate corespunzător asigurării exercitării dreptului de vot, inclusiv cu pixuri de culoare albastră, cu respectarea prevederilor Anexei 11 la ROF.
 • Mediatorii care îşi vor exercita dreptul de vot la urnă se vor legitima cu C.I. şi / sau cu legitimaţia de mediator şi vor avea asupra lor ştampila formei de exercitare a profesiei de mediator.

NOTA: Mediatorii care nu şi-au exprimat opţiunea de a vota la urnă în termenul stabilit de Consiliul de mediere (până la data de 20.02.2015) şi cărora, din oficiu, le-a fost comunicat buletinul de vot prin corespondenţă, NU POT VOTA LA URNĂ.

 • Completarea buletinului de vot se va face conform precizărilor tipărite în partea stângă a Buletinului de vot, astfel:
 • Se votează minimum 1(un) candidat, maximum 9(nouă) candidaţi
 • Votul se exprimă prin încercuirea cu un pix albastru a numărului de ordine de pe buletinul de vot la care este înscris/sunt înscrişi, candidatul/candidaţii pentru care optează fiecare mediator în parte
 • Se completează Confirmarea (talonul din stânga Buletinului de vot) cu nume, prenume, C.I./Legitimaţie de mediator, serie, număr şi adresa sediului profesional, se semnează personal de mediatorul votant şi se ŞTAMPILEAZĂ cu ştampila formei de exercitare a profesiei.
 • Sub textul ”instrucţiuni privind exprimarea votului” tipărit în partea stângă a BV este imprimat un element de siguranţă (Am votat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 candidaţi) în care mediatorul votant poate încercui numărul de candidaţi pentru care a optat. Neîncercuirea nu atrage după sine anularea votului.

NOTĂ:

 • Neîncercuirea niciunui număr de ordine din dreptul niciunui candidat înscris în buletinul de vot atrage după sine anularea votului.
 • Nu se fac alte înscrieri sau semne pe buletinul de vot. Existenţa unor menţiuni sau însemne pe buletinul de vot, altele decât cele prevăzute în instrucţiunile privind exprimarea votului, atrage după sine anularea acestuia de către Comisia de validare a voturilor.
 • Confirmarea(talonul) NU SE DETAŞEAZĂ. Confirmarea(talonul) va fi detaşată de buletinul de vot de către echipa nr.1 a Secretariatului tehnic în prezenţa şi sub observarea Comisiei de monitorizare.
 • Este interzisă filmarea sau fotografierea buletinului de vot înainte şi după exprimarea votului precum şi postarea acestuia pe orice reţea de socializare sau blog personal, sau publicarea acestuia în presa scrisă (inclusiv cele online şi locale) şi la televiziuni (inclusiv cele online şi locale).

Instructiuni privind exprimarea votului, specifice modalităţii de vot ”prin corespondenţă ”:

 • Toţi mediatorii cu drept de vot care au confirmat că optează pentru vot ”prin corespondenţă” şi cei care nu au răspuns pentru ce modalitate de vot optează, vor primi Buletinul de vot PRIN CURIER.
 • În perioada 05-06.03.2015 mediatorii cu drept de vot menţionaţi mai sus vor primi de la firma de curierat, prin sms, un mesaj de notificare personalizat prin care li se va aduce la cunoştinţă că în data x la ora y curierul le va livra un plic expediat de către Consiliul de mediere şi că, pentru confirmarea votului este necesar să aibă ştampila formei de exercitare a profesiei.

Mediatorii destinatari, pot suna curierul la numărul specificat în notificare dacă doresc să solicite modificarea zilei, locului şi / sau orei de livrare a plicului.

Se recomandă ca solicitările de modificare enunţate mai sus, să fie aduse şi la cunoştinţa Secretariatului tehnic pe adresa de e-mail secretariat@cmediere.ro.

 • După legitimarea mediatorului destinatar cu C.I. sau cu legitimaţia de mediator, Curierul va înmâna plicul numai personal. Plicul cu buletinul de vot Nu se va preda altor persoane chiar şi dacă acestea sunt în posesia cărţii de identitate şi / sau a legitimaţiei de mediator ale mediatorului destinatar.
 • Votarea se va face în prezenţa curierului, care, la solicitarea mediatorului destinatar, poate acorda maxim 15(cincisprezece) minute pentru analizarea buletinului de vot şi pentru votare. În cele 15(cincisprezece) minute sunt incluse, atât operaţiunea de analiză a buletinului de vot cât şi exprimarea votului în sine
 • Completarea buletinului de vot se va face conform precizărilor imprimate atât în partea stângă a BV cât şi pe plic, astfel:
  • Se votează minimum 1(un) candidat, maximum 9(nouă) candidaţi
  • Votul se exprimă prin încercuirea cu un pix albastru a numărului de ordine de pe buletinul de vot la care este înscris/sunt înscrişi, candidatul/candidaţii pentru care optează fiecare mediator în parte
  • Se completează Confirmarea (talonul din stânga Buletinului de vot) cu nume, prenume, C.I./Legitimaţie de mediator, serie, număr şi adresa sediului profesional, se semnează personal de mediatorul votant şi se ŞTAMPILEAZĂ cu ştampila formei de exercitare a profesiei.
  • Sub textul ”instrucţiuni privind exprimarea votului” tipărit în partea stângă a BV este imprimat un element de siguranţă (Am votat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 candidaţi) în care mediatorul votant poate încercui numărul de candidaţi pentru care a optat. Neîncercuirea nu atrage după sine anularea votului.

NOTĂ:

 • Neîncercuirea niciunui număr de ordine din dreptul niciunui candidat înscris în buletinul de vot atrage după sine anularea votului.
 • Nu se fac alte înscrieri sau semne pe buletinul de vot. Existenţa altor menţiuni sau însemne pe buletinul de vot, altele decât cele prevăzute în Instrucţiunile privind exprimarea votului, atrage după sine anularea acestuia de către Comisia de validare a voturilor.

> Confirmarea(talonul) NU SE DETAŞEAZĂ. Confirmarea va fi detaşată de către Comisia de validare a votului şi doar la sediul Consiliului de mediere, conform procedurilor de lucru stabilite de Comisia pentru validarea voturilor.

După votare, buletinul de vot (având confirmarea nedetaşată) se sigilează prin îndoire şi lipire prin sistemul special, se introduce în plicul de retur şi se înmânează curierului pentru a fi returnat Consiliului de mediere.

Sistemul special de lipire se află în partea dreaptă a buletinului de vot şi ESTE NECESAR să fie ÎNDEPĂRTATĂ folia protectoare aplicată peste sistemul de lipire pentru ca sigilarea votului să asigure caracterul secret al acestuia.

Conform contractului încheiat cu firma de curierat, mediatorul este obligat să returneze plicul cu buletinul de vot prin acelaşi curier, neputându-l reţine pentru a fi livrat în alte condiţii decât cele contractuale.

 • Este interzisă filmarea sau fotografierea buletinului de vot înainte şi după exprimarea votului precum şi postarea acestuia pe orice reţea de socializare sau blog personal, sau publicarea acestuia în presa scrisă (inclusiv cele online şi locale) şi la televiziuni (inclusiv cele online şi locale).
 • La sosirea la CM a plicului cu BV completat de către mediatorul votant, va fi preluat de la firma de curierat pe bază de proces verbal de predare-primire de către membrii echipei nr.2 a ST şi, sub supravegherea Comisiei de monitorizare, introdus în urna nr.1 de culoare neagră destinată colectării buletinelor de vot cu voturile exprimate ”prin corespondenţă”, fără a fi desigilat.
 • Desigilarea plicurilor cu voturile exprimate prin corespondenţă se va face de către Comisia de validare a votului după încheierea perioadei de vot.

Cuvinte cheie: , , ,

Comentarii oprite

Ne pare rău! Publicarea de comentarii nu este permisă.

Distribuie