Cum s-a votat la alegerile pentru Consiliul de Mediere 2015. De ce au fost anulate voturi

 

Comisia de Validare a Voturilor a publicat pe site-ul Consiliului de Mediere activitatea de validare a voturilor exprimate de mediatori la alegerile desfasurate in perioada 05.03-15.03.2015 pentru alegerea membrilor Consiliului de Mediere din Romania.

comisie alegeriPrezentam pe scurt situatia buletinelor de vot:

Numarul de buletine de vot tiparite: 7050

LA URNA:

 • Numarul de buletine de vot stabilite pentru votul la urna: 304
 • Buletine de vot neutilizate la urna: 68
 • Predare buletine de vot din rezerva de 5% tiparite in plus pentru a fi folosite in situatii de forta majora: 336

236 votanti la urna

 • 3 buletine de vot contineau si confirmarea privind executarea votului (talonul), nedetasat.

PRIN CORESPONDENTA:

 • Numar buletine de vot utilizate pentru votul prin corespondenta 6.409 buletine de vot (5.132 provincie si 1.277 pentru Bucuresti)
 • Numarul mediatorilor care au votat prin corespondenta: 3.978
 • Numar buletine de vot neutilizate: 2391
 • Numar buletine de vot nereturnate de firma de curierat: 40
 • Numar buletine de vot returnate de compania de curierat: 2.390
 • Voturi exprimate prin corespondenta: 3.978 plicuri
 • In 7 plicuri nu se afla nici un buletin de vot
 • 4 plicuri aveau buletine de vot fara talon
 • in 4 plicuri se aflau 4 taloane fara buletine de vot
 • 331 buletine de vot anulate deoarece aveau taloanele necompletate cu datele de identificare ale mediatorului, nesemnate si nestampilate sau prezentau mentiune precum „nu votez”, cat si aplicate stampile in interiorul votului
 • 725 buletine de vot declarate invalide deoarece sunt semnate insa nu au aplicata si stampila pe talon asa cum prevede art. 19 alin. (9) din Anexa nr. 11 la R.O.F.
 • 86 buletine de vot declarate invalide deoarece nu a fost aplicata stampila de mediator asa cum prevede art. 19 alin. (9) din Anexa nr. 11 la R.O.F.
 • 19 buletine de vot declarate invalide deoarece pe taloane au fost aplicate alte stampile decat cea de excrcitare a profesiei dc mediator
 • 14 buletine de vot declarate invalide deoarece taloanele au fost semnate si stampilate fara insa a exista mentionate datele de identificare a mediatorului votant, fiind aplicate stampile (altele decat cele dc cxercitare a profesiei dc mediator)
 • 49 buletine de vot invalidate deoarece nu aveau exprimata nicio optiune de vot sau au avut exprimate un numar mai mare de 9 optiuni

Comisia trece la numararea celor 2.984 buletine de vot valabil exprimate

Constatarile Comisiei de Validare a Voturilor:

– pentru alegerile desfasurate in perioada 5-15.03.2015 au fost tipărite un număr de 7050 buletine de vot;
– au fost repartizate pentru votul la urna un număr de 304 buletine de vot si pentru votul prin corespondenta au fost trimise prin firma de curierat un număr de 6409 buletine de vot;
– a fost tipărită si o rezerva de 337 buletine de vot.
Dupa exercitarea votului, Comisia de Validare a Voturilor a constatat ca pentru votul la urna au fost utilizatate un număr de 236 buletine de vot, iar un număr dc 69 buletine de vot nu a fost utilizat. Din rezerva lipseste un buletin de vot ce a fost justificat prin proces verbal de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor ca fiind lipsa inca de la receptionarea acestora.
Comisia constata in ceea ce priveşte votul prin corespondenta, ca din cele 6409 buletine de vot au fost returnate ca neutilizate un număr de 2420 de plicuri. Lipsesc 11 plicuri care nu au fost returnate de către firma dc curierat pana la incheierea procesului de validare a voturilor.
Referitor la voturile exprimate prin corespondenta, comisia a constatat ca s-au retumat ca utilizate un număr dc 3978 plicuri.
Din totalul buletinelor dc vot exprimate atat la urna cat si prin corespondenta au fost validate ca fiind valabil exprimate un număr de 2984 buletine de vot; anulate ca neutilizatc un număr de 404 buletine de vot; anulate pentru nerespectarea art. 19 alin. (10) din Anexa 11 la R.O.F. un număr de 331 buletine de vot; invalidate pentru nerespectarea art. 19 alin. (8) si (9) din Anexa 11 la R.O.F. un număr de 844 buletine de vot si invalidate pentru nerespectarea art. 19 alin. (6) din Anexa 11 la R.O.F un număr de 49 buletine dc vot.
A fost constatata o diferenţa de 7 buletine de vot care au lipsit din plicuri.” se arata in Procesul Verbal al Comisiei de Validare a Voturilor cu rezultatul votului la alegerile pentru Consiliul de mediere – 2015

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 

Distribuie