Concurs Directia Generala Antifrauda Fiscala 23 mai 2015

 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a scos la concurs 159 de posturi la Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF), conform unui anunt publicat de ANAF.

Inscrierile se fac anaf antifrauda DGAFin perioada 22 aprilie 2015 – 6 mai 2015 la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (Directia generala a vamilor) din strada Matei Millo Nr.13, sector 1 Bucuresti.

Conditii de participare la concurs:

a) cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b) cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
c) varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) capacitate deplina de exercitiu;
e) o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplinirea conditiilor de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplinirea conditiilor specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) sa nu fi fost condamnat(a) pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) sa nu fi fost destituit(a) dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;

-vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice specifice de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional superior este de 9 ani;
– vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice specifice de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal este de 5 ani;
– vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice specifice de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional asistent este de 1 an;
– vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice specifice de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional debutant – nu este necesara.
– conditii specifice.

Dosarul de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere privind participarea la concurs,(imprimata fata-verso) al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentul anunt
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
d) copia diplomei de licenta sau echivalenta;
e) copia carnetului de munca sau adeverinta doveditoare a vechimii inspecialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunza toare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta trebuie sa contin a, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
i) o declaratie pe propriara spundere, al carei model este prevazut in anexa nr.4 la prezentul anunt;
j) curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, al carui model este prevazut in anexa nr. 5 la prezentul anunt;
k) documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (7) lit.b)si c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala , precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, respectiv avizul psihologic care priveste evaluarea psihologic a complexa a candidatului si avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului.

Concursul consta in trei etape:

a) selectia dosarelor de inscriere
b) proba scrisa
c) interviul

Proba scrisa consta in rezolvarea unor teste grila si se va desfasura in data de 23 mai 2015.

Lista posturilor vacante din cadrul Directiei Generale de Antifrauda Fiscala

Model cerere de inscriere

Declaraţie pe proprie raspundere

Model CV european

Bibliografie pentru concurs

Lista furnizori servicii psihologice autorizate

Model adeverinta vechime

Model aviz psihologic-evaluare psihologica complexa

Model aviz psihologic-evaluare psihologica a intregritatii

Cuvinte cheie: , , , , ,

Comentarii oprite

Ne pare rău! Publicarea de comentarii nu este permisă.

Distribuie