Alegeri organe de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Judete si reprezentanti ai Corpului Profesional al Mediatorilor de pe langa Curtea de Apel 2015. Calendar si proceduri

 

Consiliul de Mediere a publicat procedurile de alegeri a organelor de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Judete si reprezentanti ai Corpului Profesional al Mediatorilor de pe langa Curtea de Apel.

creion si foaie, depunere candidaturiDosarele de candidatura se depun in perioada 25 aprilie – 06 mai 2015.

Calendarul depunerii si validarii dosarelor de candidatura:

– 07 – 08 mai 2015 – validarea dosarelor de candidatura
– 09 mai 2015 – contestatii pentru validarea dosarelor de candidatura
– 10 mai 2015 – solutionarea contestatiilor
– 11 mai 2015 – publicarea pe site-ul Consiliului de mediere a dosarelor de candidatura validate

Ce documente trebuie sa contina dosarul candidatului?

  • cererea de candidatura;
  • curriculum vitae al candidatului;
  • cod de identificare fiscala a formei de exercitare – copie certificata ”conform cu originalul”;
  • cazier judiciar al candidatului in termen de valabilitate – in original;
  • certificat medical sau adeverinta medicala din care sa reiasa starea de sanatate psihica – in original;
  • dovada achitarii pentru anul 2014 a taxei profesionale;
  • declaratie ca nu se afla in executarea unei sanctiuni disciplinare;
  • copie a actului de identitate;

Buletinele de vot vor avea doua sectiuni:

I. sectiunea alegerii organelor de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor din judet – se vor inscrie in ordine alfabetica, numele si prenumele candidatilor ale caror dosare au fost validate.

II. sectiunea alegerii reprezentantului Corpului Profesional al mediatorilor de pe langa Curtea de Apel – se vor inscrie in ordine alfabetica numele si prenumele candidatilor din toate judetele de pe raza Curtii de Apel ale caror dosare au fost validate.

In ce caz buletinele se anuleaza?

Pe buletinele de vot, la sectiunea corespunzatoare organelor de conducere a corpului profesional din judet, se vor incercui numerele inscrise in dreptul numelui si prenumelui candidatilor. Se pot vota minim 1 persoana si maxim 3 persoane. Buletinele de vot care contin mai mult de trei candidati votati se anuleaza sectiunea buletinului de vot. Buletinele de vot care contin alte insemne decat cele descrise mai sus, se anuleaza.

Pe buletinele de vot, la sectiunea corespunzatoare alegerii reprezentantul Corpului Profesional al Mediatorilor pe langa Curtea de Apel, se va incercui numarul inscris in dreptul numelui si prenumelui candidatului. Se poate vota numai un candidat. Buletinele de vot care contin mai mult de un candidat votat se anuleaza sectiunea buletinului de vot. Buletinele de vot care contin alte insemne decat cele descrise mai sus, se anuleaza.

Daca cele doua sectiuni ale buletinului de vot sunt anulate, buletinul de vot in integralitatea lui, va fi anulat. Daca numai o sectiune a buletinului de vot este anulata, cealalta sectiune va fi validata.

Calendar desfasurare alegeri
Procedura defasurare alegeri

Cuvinte cheie: , , , ,

Comentarii oprite

Ne pare rău! Publicarea de comentarii nu este permisă.

Distribuie