Hotararea Consiliului de Mediere privind implementarea Directivel SAL si SOL publicata in Monitorul Oficial

 

Hotararea nr. 29/2015 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 334 din data de 15 mai 2015.

monitorul oficial al romanieiIn cadrul hotararii se arata:

”In temeiul art. 17 alin. (2) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul de mediere adopta prezenta hotarare.

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

– La articolul 8, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

”(31) Pentru implementarea Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2013 privind solutionarea alternativa a litigiilor în materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) si a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind solutionarea online a litigiilor în materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), Consiliul de mediere înfiinteaza Departamentul SAL-SOL în cadrul caruia va functiona un grup de lucru pentru transpunerea acestora si înfiinteaza Registrul Entitatilor SAL-SOL.””

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,

Comentarii oprite

Ne pare rău! Publicarea de comentarii nu este permisă.

Distribuie