Proiectul de lege privind solutionarea litigiilor dintre consumatori si profesionisti. Comunicatul Consiliului de Mediere catre ANPC

 

Consiliul de Mediere a publicat comunicatul catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu privire la proiectul de lege privind solutionarea litigiilor dintre consumatori si profesionisti.

Consiliul de MedierePrezentam integral Comunicatul Consiliului de Mediere:

”Ca urmare a solicitarii ANPC de a analiza si aviza propunerea dumneavoastra, conform competentelor Consiliului de Mediere, in vederea reglementarii SAL in materie de consum, suntem in masura sa va comunicam urmatoarele:

Orice mediator autorizat din Romania are conform Legii nr. 192/2006 competenta de a media orice tip de dispute/litigii si implicit, de a media in domeniul protectiei consumatorilor. Medierea este principala procedura SAL din Romania iar profesionistii domeniului, certificati dupa cele mai bune standarde UE in domeniul rezolvarii alternative, pe cale amiabila a conflictelor, sunt profesionistii cu cea mai larga acoperire si cea mai vasta expertiza in randul practicienilor SAL din Romania. La acest moment exista o evidenta unica a formelor de exercitare a profesiei de mediator, din anul 2008 acestea fiind inregistrate intr-un registru special. Responsabilitatea certificarii acestor entitati SAL existente ii revine din anul 2008 Consiliului de mediere, organism de control si reglementare in domeniu. in cadrul Consiliului de Mediere functioneaza un departament specializat denumit “Departamentul SAL-SOL”, fiind infiintat un registru specializat pe acest domeniu.

Consiliul de mediere in baza Legii nr. 192/2006 coroborat cu pct. 15, pct.19 si pct.24 din Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European si a Consiliului, reprezinta autoritatea publica centrala in domeniul metodelor alternative de solutionare a conflictelor si pe cale de consecinta si in materie de consum.

Consiliul de mediere autorizeaza profesionistii in domeniu si reglementeaza activitatea acestora, acestia indeplinind conditiile de certificare SAL.

Astfel, propunerea dumneavoastra de proiect legislativ transmisa Consiliului nu corespunde cadrului general impus de Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European si a Consiliului si consideram ca institutia dumneavoastra nu indeplineste conditiile mentionate in pct. 37 cu privire la cerintele de calitate in cazul procedurilor SAL, expertiza in domeniul solutionarii alternative a litigiilor in intelesul reglementarilor europene, bunele practici in domeniu, recunoasterea nationala si internationala in domeniul Alternative Dispute Resolution, procedurile de lucru, profesionistii existenti in domeniului rezolvarii alternative a disputelor (SAL) precum si principiile de desfasurare a activitatii (expertiza, independenta, impartialitate).

In conformitate cu principiile Recomandarii Comisiei din 4 aprilie 2001, cu privire la principiile aplicabile organelor extrajudiciare insarcinate cu solutionarea consensuala a litigiilor consumatorilor, principii transpuse in mod expres in Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European si a Consiliului, impartialitatea trebuie sa fie garantata prin urmatoarele masuri cu privire la responsabilii procedurii:

– Sa fie numiti pe o durata fixa de timp pe parcursul careia nu pot fi destituiti fara just motiv;

– Sa nu fie in conflict de interese presupus sau real cu una din cele doua parti;

– Sa furnizeze celor doua parti informatii cu privire la impartialitatea si competenta lor inainte de inceperea procedurii.

Intrucat ANPC este un organism de control si sanctionare, conform pct. 17 din Directiva, procedurile interne de instrumentare a reclamatiilor in cadrul ANPC pot constitui un mijloc eficace de solutionare a litigiilor in materie de consum DOAR intr-o etapa “timpurie”.

Consideram ca nicio structura infiintata in cadrul institutiei denumita Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorilor nu poate fi impartiala in cadrul unor proceduri SAL date fiind denumirea si atributiile ANPC, acest lucru fiind in masura a institui un regim nefavorabil comerciantilor, regim care depaseste cerintele atingerii obiectivelor Directivei.

Coordonator Departament SAL-SOL al Consiliului de Mediere

Dr. Zeno Sustac, Vicepresedinte Consiliul de Mediere

Mugur Bogdan Mitroi, Presedinte Consiliul de mediere”

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , ,

 

Distribuie