Susan Green, J.D, LLM: Excelența necesită acea mentalitate care ne permite să asistăm oameni care au viziuni foarte diferite de ale noastre.

 

Susan Green ajuta clienții să găsească soluții bazate pe interes, eficiente, flexibile, care permit indivizilor să se deplaseze dincolo de bariera emoționala și financiara a conflictelor,iar întreprinderile să își reorienteze resursele pe munca productivă. Dna Green conduce medieri și arbitrajelor în toate tipurile de litigii civile, cu excepția divorțurilor și a custodiei copilului. Ea are un interes special în litigiile de afaceri, fiscale, succesiuni, și a disputelor de la locul de muncă.
Mesajul ei cu privire la excelenta in mediere se indreapta catre increderea pe care ne-o acorda partile in procedura medierii.

Susan Green

Susan Green

Excelelența în mediere necesită o minte deschisă, în același timp cu acordarea atenției către detaliu în toate fazele procesului de mediere – de la contactele inițiale cu părțile, la stabilirea cadrului medierii, la proiectarea unui proces corespunzator după discuțiile cu părțile, la derularea medierii înseși în acord cu standardele etice, până la orice continuare care se impune. Necesită deschidere către modificarea procesului dacă este cazul și dorință de a solicita de la părți evaluări post-mediere, ce ar putea ajuta la înțelegerea modului în care lucrurile pot fi îmbunătățite în viitor. Excelența necesită de asemenea acea mentalitate care ne permite să asistăm oameni care au viziuni foarte diferite de ale noastre. Necesită o modestie care permite părților să exploreze ce rezultat ar fi cel mai bun pentru ele – chiar dacă noi nu suntem de acord. Și necesită efortul continuu către dezvoltarea competențelor și rămânerea în pas cu evenimentele la zi legate de profesie. Părțile au încredere în noi în cele mai dificile conflicte personale sau de afaceri. Ele își pun întreaga credință în priceperea și integritatea noastră de neutri – le suntem datori cu străduința noastră pentru excelența.

Excellence in mediation requires keeping an open mind, while applying attention to detail with regard to all phases of the mediation process – from initial contacts with parties, to contracting to conduct the mediation, to devising an appropriate process after discussions with the parties, to conducting the mediation itself in accordance with ethical standards, and any necessary follow-up. It requires being open to changing the process if the need becomes apparent, and being willing to seek post-mediation evaluations from the parties that could help one understand how things might be improved another time. Excellence also requires that frame of mind that allows us to assist people who may hold views that are very different from our own. It requires a humility that allows the parties to explore what outcome might be best for them – even if we don’t agree. And, it requires one to continuously work towards improving one’s skills and to keep abreast of current events related to the profession. Parties trust us with their most difficult personal and business conflicts. They put their trust in our skills and in our integrity as neutrals – we owe them no less than to strive for excellence.

Susan Green, J.D, LLM
Mediator, Arbittrator, Facilitator

Cuvinte cheie: , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie