ANPC: Buget de 20 milioane de lei pe an pentru marirea numarului de posturi pentru Directia SAL si infiintarea Directiei de Insolventa

 

Suma este necesară ANPC pentru punerea în aplicare a legii insolvenţei persoanelor fizice şi a legii privind soluţionarea alternativă a litigiilor
Într-un proiect de hotărâre, autoritatea notează că are nevoie şi de 118 autoturisme, pe care le va aloca Direcţiei SAL, Direcţiei Insolvenţe şi ECC România
ANPC va angaja 314 funcţionari doar în cadrul celor 42 de comisii de insolvenţă a persoanelor fizice, care vor funcţiona în cadrul Direcţiei Insolvenţă

ANPC, Autoritatea Nationala pentru Protectia ConsumatorilorPentru a putea pune în apli­ca­re legea insolvenţei persoanelor fizice şi legea privind solu­ţio­na­rea alternativă a litigiilor şi a asigura funcţionarea Centrului European al Consumatorilor, Au­to­ritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) are nevoie de resurse financiare importante, având în vedere că va trebui să constituie noi di­rec­ţii, în cadrul cărora să angajeze un nou personal, având nevoie şi de bunurile şi serviciile aferente.
Ca atare, ANPC a elaborat un proiect de Hotărâre privind or­ga­ni­zarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea pro­ce­du­rilor de soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Con­su­matorilor şi pentru mo­di­fi­carea Hotărârii Gu­vernu­lui nr. 700/2012 privind orga­ni­zarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în care detaliază care sunt sumele de care ar avea nevoie.
Astfel, ANPC propune ma­jo­ra­rea numărului de posturi de personal contractual cu 25 în cadrul aparatului central, per­so­nal necesar funcţi­onării Direcţiei SAL (Direcţia privind so­lu­ţio­na­rea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi), în­fiin­ţarea unei structuri ECC România (Centrul European al Con­sumatorilor România), cu un număr de 6 posturi, şi înfiinţarea Direcţiei Insolvenţă, unde este nevoie de 314 funcţionari, scrie curierulnational.ro

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie