Republica Moldova: Scutirea de taxe de stat a persoanele fizice și juridice care apelează la mediere

 

Legea taxei de stat, dar și Codul Civil, Codul de Procedură Civilă și Penală, Codul familiei, completate cu noile articole referitor la procedura de mediere, au fost publicate astăzi, 30 septembrie 2016, în Monitorul Oficial.

Consiliul de Mediere MoldovaAstfel, sunt scutite de taxa de stat persoanele fizice și juridice care apelează la mediere, pentru evitarea unui proces civil. De asemenea, procurorul și ofițerul de urmărire penală au obligația de a anunța părțile despre posibilitatea medierii.

Modificările prevăd că până la începerea procesului de mediere, mediatorul trebuie să fie informat de către instanţa de judecată despre elementele semnificative ale cazului. Acestuia trebuie să-i fie puse la dispoziţie materialele necesare, fără a prejudicia judecarea cauzei. Pe cauze civile, instanța poate chiar să acorde părţilor, la cerere, un termen de conciliere.

Cererea de confirmare a tranzacţiei

Cererea de confirmare a tranzacţiei, prin care părţile previn un proces civil, şi de eliberare a titlului de executare silită se depune în scris de către partea procesului de mediere sau reprezentantul legal al acesteia la instanţa judecătorească de la domiciliul sau de la sediul pârâtului.

Conţinutul cererii de confirmare a tranzacţiei

În cererea de confirmare a tranzacţiei se indică:

a) instanţa căreia îi este adresată cererea;

b) numele și prenumele mediatorului care a mediat litigiul;

c) numele și prenumele sau denumirea părţilor procesului de mediere, domiciliul sau sediul acestora, numerele de telefon/fax, adresa electronică şi alte date de contact;

d) data încheierii tranzacţiei;

e) solicitarea părţii interesate de a se confirma tranzacţia şi de a i se elibera titlul de executare silită a tranzacţiei;

f) după caz, datele de contact ale reprezentantului legal al reclamantului.

La cerere se anexează:

a) tranzacţia în original;

b) convenţia de mediere, dacă o astfel de convenţie a fost încheiată;

c) copia de pe procesul-verbal privind încetarea procesului de mediere;

d) după caz, actele ce atestă executarea parţială a tranzacţiei

Când judecătorul poate refuza încheierea tranzacției

Cererea de confirmare a tranzacţiei prin care părţile previn un proces civil se vor examina în regim de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii, fără citarea părţilor. Instanţa va trimite părţii care se opune executării benevole a tranzacţiei copiile de pe cererea de confirmare a tranzacţiei şi de pe materialele anexate, stabilind un termen pentru prezentarea referinţei.

Dacă instanţa consideră necesar, va convoca părţile interesate pentru audieri. Acestea vor fi înștiințate despre data, ora şi locul şedinţei, fără întocmirea procesului-verbal.

Judecătorul va refuza confirmarea tranzacţiei dacă aceasta:

a) contravine legii ori încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului;

b) a fost încheiată cu încălcarea prevederilor Legii cu privire la mediere.

Sursa: Bizlaw.md

Cuvinte cheie: , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie