Arhivă pentru: HG nr. 72/2013

 
Aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar, HG nr. 344/2013
 
Normele metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar asigurate din bugetul de stat, s-au modificat