Arhivă pentru: Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal

 
Ambalajele PET si cele de aluminiu vor fi colectate in aparate speciale