Alina Gorghiu: Președintele, deși este ales de popor, păstrează în continuare o legătură strânsă cu formațiunea care l-a propus ca și candidat

 

Alina Gorghiu, deputat, initiatorul Legii 115/2012, ne-a acordat un interviu , in care ne-a dat lamuriri cu privire la Institutia Mediatorului Public.

Alina Gorghiu

Alina Gorghiu

Medierenet: De unde a apărut ideea Instituției Mediatorului Public?
Alina Gorghiu: În ultimii ani am asistat la o escaladare a conflictului interinstituțional, mai ales în ceea ce privește conflictul dintre puterea legislativă reprezentată de Parlament și puterea executivă reprezentată de Guvern și Președinte. Mai mult, în ultimul an am asistat și la un conflict între Guvern și Președinte.
Nici conflictele dintre puterea judecătorească reprezentată de Consiliul Superior al Magistraturii și puterea legislativă și executivă nu au lipsit în ultimii ani. Toate acestea, în contextul în care potrivit art. 80 alin. 2 din Constituție, Președintele României  exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.
În ultimii 23 de ani, am observat faptul că Președintele, deși este ales de popor, păstrează în continuare o legătură strânsă cu formațiunea care l-a propus ca și candidat și prin urmare, este tentat să se implice în conflictele de natură politică, de partea acelei formațiuni.
Conflictul interinstituțional produce la rândul său prejudicii cetățenilor, prin blocarea activității instituțiilor implicate în conflict sau prin încetinirea procesului de luare a deciziilor.
Este nevoie, prin urmare, de existența unei instituții cu rol de mediere, consacrată la nivel constituțional, cu atribuții, organizare și funcționare clar stabilite în Legea fundamentală, care să medieze între cetățeni și instituții.
Instituția Mediatorului Public a apărut ca un concept ce descrie o alternativă la actuala reglementare a instituției Avocatului Poporului și care este menționată și în Raportul Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului Politic şi Constituţional din România.

Medierenet: Ce este Instituția Mediatorului Public și care îi sunt beneficiile pentru români?
Alina Gorghiu: Indiferent că alegem denumirea de Mediator Public sau cea de Avocat al Poporului este cert faptul că trebuie să redefinim acest concept și instrumentele pe care această instituție le are la dispoziție pentru reprezentarea intereselor publice.
La acest moment, scopul principal al instituției Avocatului Poporului îl reprezintă apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice. Prin urmare, la acest moment, rolul primordial în reglementarea constituțională și legală îl ocupă sesizarea și rezolvarea prin mijloace juridice a unui conflict de drepturi.
Rezolvarea unui conflict de drepturi prin sesizarea instanței de judecată sau a Curții Constituționale și specializarea personalului instituției Avocatului Poporului pe domeniul juridic este așadar de esența acestei instituții.
Va trebui redefinită această instituție în sensul punerii în prim-plan a rolului său de mediere, de deschidere a canalelor de comunicare în relația cetățeni – autorități si instituții publice, de soluționare a conflictului de interese și doar în subsidiar de rezolvare a conflictului de drepturi.

Noțiunea de Mediator Public este în opinia mea mai apropiată de conceptul exprimat anterior și prin urmare consider că ar trebui luată în considerare cu ocazia dezbaterilor privitoare la revizuirea Constituției.

Medierenet: Care sunt distincțiile între Instituția Avocatului Poporului și Instituția Mediatorului Public?
Alina Gorghiu: După cum am precizat, Avocatul Poporului are, în reglementarea actuală, ca principal rol, apărarea drepturilor cetățenilor prin mijloace juridice, prin mijloace de constrângere.
Indiferent dacă păstrăm denumirea „Avocatul Poporului” sau alegem o altă denumire precum „Mediatorul Public”, acesta va trebui să aibă în continuare posibilitatea de a sesiza organele de urmărire penală, instanța de judecată sau Curtea Constituțională. Se va schimba însă abordarea, punându-se mai mult accent pe identificarea unor soluții amiabile și pe formularea unor recomandări de îmbunătățire a activității instituțiilor, în vederea valorificării drepturilor cetățenești prevăzute de lege.

Astfel, modelele la nivel mondial în această materie variază de la posibilitatea Ombudsmanului de a propune părților soluții de rezolvare a diferendului (Noua Zeelandă, Pakistan) la posibilitatea acestuia de a face recomandări cu privire la funcționarea diverselor instituții, de exemplu prin elaborarea și promovarea unui ghid de bune practici pentru funcționarii publici (Irlanda).
Prin urmare, noua instituție nu se va mai limita la verificarea existenței unei încălcări a unui drept sau libertăți ci va încerca să identifice acele pârghii legale care-i conferă posibilitatea cetățeanului să-și valorifice interesele. După sesizarea interesului urmărit de cetățean și identificarea posibilelor modalități de acțiune, Mediatorul Public sau Avocatul Poporului va pune în legătură cetățeanul cu instituția sau autoritatea competentă și va intermedia comunicarea dintre aceștia.
Mediatorul Public va trebui să își exercite activ rolul de recomandare și prin urmare va trebui avută în vedere specializarea personalului pe diverse domenii, principala atribuție rămânând însă cea de mediere.

Medierenet: Cum vedeți reglementarea unei asemenea instituții în România?
Alina Gorghiu: Oportunitatea înființării acestei instituții și reglementarea concretă va fi dezbătută în cadrul Comisiei parlamentare pentru revizuirea Constituției, însă cred că această dezbatere trebuie să aibă la bază următoarele argumente:
Dezbaterile din ultimii ani cu privire la instituția Avocatului Poporului, precum și rapoartele întocmite de diverse ONG-uri sau comisii de specialitate în domeniul revizuirii Constituției, și nu în ultimul rând rapoartele MCV pe justiție au sesizat existența unor vulnerabilități în reglementarea acestei instituții.
Astfel, principala critică a vizat faptul că modalitatea de numire și încetare a mandatului, precum și atribuțiile instituției Avocatului Poporului nu sunt prevăzute în Constituție, fiind reglementate prin lege organică.
Reglementarea printr-un act normativ inferior Constituției situează Avocatul Poporului într-o poziție de inegalitate juridică prin raportare la cele trei puteri sau la celelalte autorități care își extrag puterile direct din Constituție. Acest lucru deschide calea posibilității de a restrânge atribuțiile acestei instituții sau de a numi sau revoca Avocatul Poporului în funcție de conjunctura politică.
Prin urmare, reglementarea instituției Mediatorului Public va trebui să pornească de la nivel  Constituțional, prin stabilirea clară a atribuțiilor și modalității de numire și revocare a acestuia.
Extragerea puterilor direct din Constituție și nu dintr-o lege organică va crește legitimitatea acestei instituții și o va apăra de eventuale abuzuri.
Având în vedere faptul că cetățenii interacționează preponderent cu autoritățile și instituțiile locale și doar ocazional cu autoritățile și instituțiile centrale, este necesară crearea unor oficii teritoriale ale acestei instituții pentru ca aceasta să își îndeplinească rolul în mod eficient.

Medierenet: Ce condiții ar trebui să îndeplinească un mediator pentru a ocupa această funcție?
Alina Gorghiu: Principala condiție pe care va trebui să o îndeplinească Mediatorul Public va fi cea referitoare la integritate. Prestigiul și profesionalismul vor fi condiții esențiale pentru ca mediatorul să se bucure de încrederea cetățenilor, dar și de încrederea instituțiilor.
Atât la nivel teritorial, cât și la nivel central instituția Mediatorului Public va trebui să cuprindă mediatori specializați pe diferite domenii, pentru a facilita comunicarea cetățean – instituții, autorități și care vor avea și rolul de a formula recomandări cu privire la funcționarea acestor instituții și autorități.

Alina Gorghiu, deputat

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie