Veniturile din arenda obtinute de persoanele fizice. Cum se calculeaza impozitul si contributiile sociale?

 

Cine are obligatia înregistrarii contractului de arenda la unitatea fiscala si în ce termen?

agricultura cerealeReamintim faptul ca, daca arendasul este persoana fizica si obtine venituri din arendarea unui bun agricol, veniturile respective fac parte din categoria veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor. În acest caz, arendasul trebuie sa se prezinte în termen de 15 zile de la încheierea contractului, la unitatea fiscala de care apartine, pentru a înregistra contractul de arenda.

Cum se stabileste venitul în cazul arendarii bunurilor si ce reprezinta acesta?

În cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului încheiat între parti si reprezinta totalitatea sumelor în bani încasate si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura primite.

În cazul în care arenda se exprima în natura, evaluarea în lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarâri ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, hotarâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotarâri se transmit în cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine (art. 62 alin. 22 din Codul fiscal).

Retinem ca, în cazul în care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor art. 62 alin. 22 din Codul fiscal, au fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la art. 62 alin. 22 din Codul fiscal, noile preturi pentru evaluarea în lei a veniturilor din arenda exprimate în natura, pentru determinarea bazei impozabile, se aplica începând cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora catre directiile generale regionale ale finantelor publice.

Citeste articolul integral pe legestart.ro

Cuvinte cheie: , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie