Consiliul de Mediere a semnat un protocol de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

 

Consiliul de Mediere a semnat un protocol de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), informeaza institutia intr-un comunicat emis vineri, 22 ianuarie 2016.

Act sub semnatura privataProtocolul a fost semnat de presedintele Consiliului de Mediere, Mugur Bogdan Mitroi si procurorul general, Tiberiu Mihail Nitu.

Scopul protocolului este de a informa justitiabilii cu privire la rolul si statutul mediatorilor, precum si al avantajelor folosirii medierii si punerea la dispozitia justitiabililor a Tabloului mediatorilor, degrevarea activitatii parchetelor de cauzele care pot fi solutionate pe calea medierii, stabilirea de bune practici in aplicarea eficienta si unitara a prevederilor referitoare la mediere in materie penala si dezvoltarea unei strategii eficiente de comunicare.

Conform protocolului incheiat, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se obliga: sa colaboreze cu Consiliul de Mediere in domeniul formarii profesionale pentru aplicarea si interpretarea unitara a Legii nr.192/2006, inclusiv prin implicarea mediatorilor pentru a participa la un dialog interactiv cu procurorii, servind interesului comun de a asigura bune practici in aplicarea medierii in materie penala; sa publice pe site-ul oficial, intr-o sectiune speciala, informatii relevante legate de activitatea de mediere si tabloul mediatorilor actualizat periodic; sa puna la dispozitia justitiabililor la sediile unitatilor de parchet Tabloul mediatorilor; sa invite reprezentantii Consiliului de Mediere la reuniunile, seminariile sau activitatile de formare profesionala organizate de PICCJ in cadrul carora se dezbat probleme de interes comun; sa comunice semestrial Consiliului de Mediere situatia privind acordurile de mediere si a cauzelor solutionate ca urmare a incheierii acestora pe unitati de parchet; sa comunice sau sa transmita cu promptitudine datele sau informatiile solicitate de Consiliul de Mediere necesare atingerii obiectivelor colaborarii dintre parti; sa asigure distribuirea materialelor documentare privind medierea puse la dispozitie de catre Consiliul de Mediere participantilor la activitatile de formare profesioanala a procurorilor constand in brosuri, pliante, articole, ghiduri de buna practica; sa informeze Consiliul de Mediere cu privire la sesizarile primite de la procurori si justitiabili legate de activitatea de mediere si de aplicarea unitara si eficienta a Legii nr. 192/2006.

La randul sau, Consiliul de Mediere se obliga: sa transmita PICCJ informatii relevante legate de actvitatea de mediere; sa actualizeze periodic Tabloul Mediatorilor si sa transmita cate un exemplar, in format carte, PICCJ si parchetelor subordonate; sa puna la dispozitia PICCJ si a parchetelor subordonate materialele necessare pentru participantii la activitatile de formare profesionala; sa puna la dispozitia PICCJ lista mediatorilor care vor participa la activitatile de formare profesionala a procurorilor si sa asigure perzenta acestora la activitatile de formare profesionala la care au fost invitati; sa valorifice concluziile care rezulta din evidenta datelor statistice semestriale comunicate de catre PICCJ, precum si din practica mediatorilor, pentru definirea unor criterii previzibile pe baza carora organele judiciare sa recomande partilor procedura medierii; sa invite reprezentantii PICCJ la reuniuni organizate de Consiliul de Mediere in cadrul carora se dezbat probleme de interes comun; sa comunice sau sa transmita datele sau informatiile solicitate de PICCJ necesare atingerii obiectivelor colaborarii; sa informeze PICCJ cu privire la problemele aparute in aplicarea unitara si eficienta a prevederilor Legii nr. 192/2006.

La capitolul ”Surse de finantare” este specificat: ”Costurile privind participarea procurorilor la activitatile de formare in domeniul medierii vor fi suportate din bugetul parchetelor, iar costurile privind participarea mediatorilor la activitatile de formare in domeniul mediere vori fi suportate de catre Consiliul de Mediere. Partile pot stabili de comun acord suportarea unor categorii de costuri ocazionate de indeplinirea obiectivelor si obligatiilor din prezentul protocol”.

Protocolul a fost incheiat pe o perioada de cinci ani, dupa aceasta perioada, urmand a se reinnoi cu cate un an daca niciuna din parti nu notifica intentia de incetare a valabilitatii.

Protocolul a intrat in vigoare miercuri, 20 ianuarie 2016, data la care si-a incheiat valabilitatea vechiul protocol semnat la 25 octombrie 2011.

Protocolul semnat intre Consiliul de Mediere si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost incheiat luand in considerare: dispozitiile Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii si de inlocuire a Deciziei-cadrul 2001/220/JAI a Consiliului; dispozitiile art.6 si 20 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, prevederile art.35 si urmatoarele din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art.70 alin(1) din Legea nr. 303/2004 privind organizarea judiciara republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; si dispozitiile art.16 alin(1) lit.g., art.23, art.81, si art.83 din Codul de procedura penala.

Vezi aici protocolul CdM – PICCJ

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie