Calendar obligatii fiscale 2014

 

TERMEN

OBLIGATIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Baza legala

IANUARIE

joi9

ianuarie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

vineri10

ianuarie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

miercuri15

ianuarie

Depunerea Declaratiei pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu, Formular (anexa nr. 31)

Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri si bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri

C.F. art. 206^14

HG 44/04 pct. 77 alin. (5)

miercuri15

ianuarie

Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut Formular (anexa nr. 36)

Micii producatori de vinuri linistite

C.F. art. 206^21

HG 1620/2009

pct. 83 alin. (19)

miercuri15

ianuarie

Depunerea Declaratiei privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut Formular (anexa nr. 37) 

Micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din România prevazut la alin. (25)

C.F. art. 206^21

miercuri

15

ianuarie

Depunerea Declaratiei pe propria raspundere privind productia de bere pentru anul 2014

Antrepozitarii autorizati ca mici producatori de bere

C.F. art. 206^10, alin. (4)

miercuri15

ianuarie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

miercuri15

ianuarie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

miercuri15

ianuarie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

(produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

miercuri

15

ianuarie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

miercuri 15

ianuarie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

miercuri 15

ianuarie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

miercuri 15

ianuarie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

miercuri

15

ianuarie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare 

HG 44/2004 pct. 113 alin. (12)

miercuri

15

ianuarie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

miercuri

15

ianuarie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

miercuri

15

ianuarie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57)  Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

miercuri 15

ianuarie

Depunerea Declaratiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 pentru anul in curs

Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere

C.F.art. 61 alin. (2)

HG 44/04 pct.23^2

OPANAF 2333/07

luni21

ianuarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile

C.F. art. 152^4

alin. (7)

luni27

ianuarie

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2014 si a modului de determinare a acesteia.

Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent

C.F.art. 147

alin. (9)

luni27

ianuarie

Solicitarea pro-ratei specialesau

comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale

C.F. art. 147

alin. 14

luni27

ianuarie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)

luni27

ianuarie

Depunerea Declaratiei privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent Formular 094

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro

C.F. art. 156^1 alin. (6)

OPANAF 7/2010

luni27

ianuarie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

OPANAF 3136/2013

trimestrial

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

semestrial

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

alte termene

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

luni27

ianuarie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ; (art. 296^3 lit. e)

Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f)

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

luni27

ianuarie

Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic)

Notarii publici

C.F.art.77^3

OPANAF 892/2012

luni27

ianuarie

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art. 60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

luni27

ianuarie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

luni27

ianuarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

luni27

ianuarie

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

luni27

ianuarie

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

luni27

ianuarie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

luni27

ianuarie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

luni27

ianuarie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

Beneficiarii scutirilor de accize

C.F. art. 206^56

luni27

ianuarie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vânzarilor la distanta Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

Vânzatorii la distanta

C.F. art. 206^47 alin. (5)

luni27

ianuarie

Depunerea Notificarii privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasareFormular 097

a) pentru intrarea in sistem: pâna pe 25 ianuarie, persoanele care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent

b) pentru iesirea din sistem – pâna la data de 25 a luni urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul

C.F. art. 156^3 al. 11 si 12

OPANAF 1529/2012

luni27

ianuarie

Virarea impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pâna la sfârsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale

Pers. juridice care platesc dividende catre actionari sau asociati

C.F.

art. 36 alin. (3)

art. 67 alin. (1)

luni27

ianuarie

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc.(sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decât taxa anuala minimala – pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepând cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Încasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pâna la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pâna la data de 25 a lunii urmatoare)

Organizatorii de jocuri de tip pariu / bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line.

OUG 77/2009

art. 14 alin. (2) lit. iii

luni27

ianuarie

Depunera notificarii in situatia in care s-a depasit plafonul de 2.250.000 lei

Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 134^2 alin. (3)-(8) din C.F.

OUG 111/2013

art. II, lit. c)

vineri31

ianuarie

Depunerea Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratiei de mentiuniprivind schimbarea optiunii pentru depunerea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Formular 010 (persoane juridice)

Formular 070 (persoane fizice)

Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2), in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea D112

C.F. art. 296^19 alin. (1^5)

C.P.F. art. 77 alin. (1)

vineri31

ianuarie

Depunerea Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratiei de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica Formular 010 Persoanele juridice care opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, daca indeplinesc la 31.12.2013 conditiile prevazute la art. 112^1 C.F.

C.F. art. 112^8 alin. (1)

C.P.F. art. 77 alin. (1)

vineri31

ianuarie

Depunerea Cererii pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real,odata cu Depunerea Declaratiei privind venitul estimat / norma de venit pentru anul in curs Formular 220

sau

Depunerea Cererii pentru renuntarea in anul 2014 la optiunea de determinare a venitului net in sistem real, in situatia in care au fost impusi in sistem real timp de 2 ani consecutivi.

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit

C.F.art. 51, alin. (3)

OPANAF 52/2012

Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala

C.F.art.51 alin. (3)

OPANAF 52/2012

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform C.F. art. 71

C.F.art.73 alin.(2)

OPANAF 52/2012

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (sub 5 contracte de inchiriere)

C.F. art.62 alin. (3)

vineri31

ianuarie

Depunerea Declaratiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro ; acestia au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real

C.F. art. 49 alin. (9)

Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, având o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv

C.F. art. 62^1 alin. (1)

vineri31

ianuarie

Depunerea Notificarii privind modificarea sistemului annual/ trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit Formular 012

Contribuabilii platitori de impozit pe profit, altii decât cei prevazuti la art. 34 alin. (4) si (5)

C.F.

art. 34 alin. (3)

OPANAF 1994/2012

vineri31

ianuarie

Depunerea declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Formular 600

Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) C.F, respectiv: a) intreprinzatorii titulari ai unei intrep. individuale; b) membrii intrep. familiale; c) pers. fizice autorizate; d) pers. care au venituri din prof. libere; e) pers. care au venituri din drepturi de prop. intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

OMFP 882/2012,

OAPANF 874/2012

FEBRUARIE

vineri7

februarie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

luni10

februarie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

luni17

februarie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni17

februarie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni17

februarie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

luni17

februarie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

luni17

februarie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

luni17

februarie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni17

februarie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni17

februarie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

luni17

februarie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

luni

17

februarie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

luni17

februarie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57)  Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

marti25

februarie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

OPANAF 3136/2013

alte termene

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

marti25

februarie

Declararea si plata impozitului pe profit pe anul precedent

Formular 101 (format electronic)

Organizatiile nonprofit

C.F. art. 34 alin. (5) lit. a)

OPANAF 155/2012

Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura

C.F. art. 34 alin. (5)

lit. b)

OPANAF 155/2012

marti25

februarie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

marti25

februarie

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

marti25

februarie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

marti25

februarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

marti25

februarie

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent Formular 306

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F.

OPANAF 6/2010

marti25

februarie

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

marti25

februarie

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

marti25

februarie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

marti25

februarie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul …Formular 392A pentru anul precedent (format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 a caror cifra de afaceri efectiv realizata la finele anului calendaristic este inferioara sumei de 220.000 lei

C.F.art. 156^3 alin. (4)

OPANAF 65/2013

marti25

februarie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul … Formular 392B pentru anul precedent (format electronic)

Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA conform art.153, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei

C.F.art. 156^3 alin. (5)

OPANAF 65/2013

marti25

februarie

Depunerea Declaratiei informative privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România in anul ..” Formular 393 pentru anul trecut (format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care in cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane

C.F. art. 156^3

alin. (6)

OPANAF 1081/11

marti25

februarie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

marti25

februarie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala; – din contracte/ conventii civile si de agent; – expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; – obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica; – din premii si jocuri de noroc; – obt. de nerezidenti; – din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)

vineri

28

februarie

Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti Declaratie pentru anul trecut

Platitorii veniturilor care au obligatia sa retina la sursa impozitul pe venitul nerezidentilor

Extras din HG 84/2013: ART. III. Formularul […], se completeaza la ultima coloana de la capitolul B „Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident” fie cu codul de identificare fiscala al nerezidentului, atribuit de autoritatea din România, atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident, atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod.

C.F. art.119

alin. (1)

HG 44/2004 norme pct. 15^1

vineri28

februarie

Depunerea Declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante

Formular

Persoanele juridice din strainatate care au deschis o reprezentanta in Romania

C.F. art. 124 alin. (2)

OMFP 460/2004

vineri28

februarie

Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa si câstigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venitFormular 205 pentru anul trecut

Platitorii de venituri care au oblig. calc., retinerii si virarii imp. pe veniturile cu regim de retinere la sursa a imp., cf. titlului III din CF, precum si intermediari, soc. de admin. a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru câstiguri/pierderi realizate de pers. fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare in cazul soc. inchise.

C.F.art. 93 alin. (2)

OPANAF 1913/2012

vineri28

februarie

Depunerea Declaratiei informative privind veniturile din economii obtinute din România de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate Formular 400 pentru platile facute in anul trecut. (format electronic)

Platitorii de venituri din economii obtinute din România de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate

C.F. art.119 alin.(1^1)

OMEF 564/2007

MARTIE
vineri7

martie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

vineri14

martie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

luni17

martie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni17

martie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni17

martie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

(produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

luni

17

martie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

luni17

martie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

luni17

martie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni17

martie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni

17

martie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

luni

17

martie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

luni

17

martie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

luni

17

martie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

luni17

martie

Depunerea Declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale Formular 204 pentru anul trecut

Asociatiile fara personalitate juridica, prin asociatul desemnat

C.F. art.86 alin. (4)

OPANAF 1913/2012

marti25

martie

Plata taxei anuale aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul urmator

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine

OUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B

marti25

martie

Plata taxelor aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto si pariuri mutuale – pentru anul in curs

Compania Nationala „Loteria Româna” – S.A.

OUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. c)

marti25

martie

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2014

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati indep., cedarea folosintei bunurilor (cu exceptia veriturilor din arendare), activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura

C.F.art.82 alin. (3)

marti25

martie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)

marti25

martie

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului I

Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) si i)

C.F. art. 296^24 alin. (4)

marti25

martie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

OPANAF 3136/2013

alte termene

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

marti25

martie

Definitivarea si plata impozitului pe profit pe anul precedentFormular 101(format electronic)

Contrib. platitori de imp. pe profit, cu exceptia celor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b)., alin. (14) si (15)

Contrib. care au optat pentru un exercitiu financiar diferit depun declaratia si platesc imp. pâna pe data de 25 a celei de-a treia luni de la inchiderea anului fiscal modificat.

OG 2/2012 art. II

OPANAF 878/2013

CF art. 35 alin. (1).

marti25

martie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112

  • pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

  • pentru trimestrul precedent

Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) C.F.

C.F. art. 296^19

alin. (1^1)

marti25

martie

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

marti25

martie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

marti25

martie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

marti25

martie

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

marti25

martie

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

marti25

martie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

marti25

martie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

APRILIE

luni7

aprilie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

vineri11

aprilie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

marti15

aprilie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

marti15

aprilie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

marti15

aprilie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

(produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

marti

15

aprilie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

marti15

aprilie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

marti15

aprilie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

marti15

aprilie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

marti

15

aprilie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

marti

15

aprilie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

marti

15

aprilie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

marti

15

aprilie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

marti

22

aprilie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile

C.F. art. 152^4

alin. (7)

vineri

25

aprilie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)art. 116 alin.(5)

vineri

25

aprilie

Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trim. I 2014

Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial

C.F. art. 34 alin. (8)

Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) – e)

C.F. art. 34 alin. (5) lit. c)

vineri

25

aprilie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

OPANAF 3136/2013

trimestrial

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

alte termene

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

vineri

25

aprilie

Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedentFormular 104

Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din C.F.

OPANAF 3136/2013

vineri25

aprilie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112

  • pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

C.F. art. 296^19

alin. (1)

OMFP 1045/2012

  • pentru trimestrul precedent

Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) C.F.

C.F. art. 296^19

alin. (1^1)

vineri

25

aprilie

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

vineri

25

aprilie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

vineri

25

aprilie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

vineri25

aprilie

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

vineri25

aprilie

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

vineri25

aprilie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

vineri

25

aprilie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

vineri25

aprilie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

Beneficiarii scutirilor de accize

C.F. art. 206^56

vineri25

aprilie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vânzarilor la distanta Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

Vânzatorii la distanta

C.F. art. 206^47 alin. (5)

miercuri

30

aprilie

Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2013(software de asistenta)

Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial

Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) din L 82/91, cu sediul in România, precum si subunitatile fara personalitate juridica din România care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate

L. 82/1991

art. 36

OMFP 40/2013

miercuri

30

aprilie

Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent

Formular 120 (format electronic)

Operatorii economici platitori de accize

C.F. art. 219

OPANAF 1950/2012

miercuri

30

aprilie

Depunerea Decontului privind impozitul la titeiul din productia interna pentru anul trecut Formular 130 (format electronic)

Operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna

C.F. art. 219

OPANAF 1950/2012

MAI

joi8

mai

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

joi15

mai

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

joi15

mai

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

joi15

mai

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

joi15

mai

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

(produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

joi

15

mai

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

joi15

mai

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

joi15

mai

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

joi15

mai

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

joi

15

mai

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

joi

15

mai

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

joi

15

mai

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

joi

15

mai

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

luni26

mai

Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2014.

Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora.

O.G. 77/2011

art. 5 alin. (8)

luni26

mai

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)

luni26

mai

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

OPANAF 3136/2013

alte termene

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

luni26

mai

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

luni26

mai

 

Depunerea declaratiilor privind veniturile realizate din România sau din strainatate, dupa caz, pentru fiecare categorie si sursa de venitFormular 200

Formular 201

pentru anul trecut

Persoane fizice care au realizat, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, câstiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vânzare -cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.

Formular 200

 

C.F.art.83

OMEF 2371/07

OPANAF 24/2013

Contribuabilii care au realizat venituri din strainatate: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobânzi, premii si jocuri de noroc, câstiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate. Declaratia se depune si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi. Formular 201 

C.F.art. 90 alin.(3)

si art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c). 7

OMEF 2371/07

luni26

mai

Depunerea Cererii privind destinatia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativFormular 230

Pers. fiz. care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urm. situatii:

– au efect. in anul de raportare chelt. pt. acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 si solicita restituirea acestora;

– opteaza pt. virarea unei sume reprez. pâna la 2% din imp. anual pt. sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si funct. in conditiile legii sau a unitatilor de cult, precum si contrib. care solicita deducerea din ven. impozabile din salarii, obt. la functia de baza, a chelt. efectuate pt. economisire in sistem colectiv pt. domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume max. egale cu 300 lei pe an.

C.F.art.57 alin. (4)

OPANAF 52/12

luni26

mai

Depunerea Declaratiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 pentru anul in curs

Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior

C.F. art. 81 alin. (3)

OPANAF 184/2013

luni26

mai

Depunerea Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit Formular 221 pentru anul in curs

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform C.F. art. 71

C.F.art.74 alin.(2)

OPANAF 641/2013

luni26

mai

Depunerea Declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscaleFormular 223 pentru anul in curs

Se depune de catre asociatul desemnat prin contr. de asoc. si se completeaza in cazul asoc. fara pers. jur., constituite intre pers. fiz. care realiz. venituri din activ. indep. – comerciale si prof. libere, inclusiv din activ. adiacente, venituri din activ. agricole pt. care venitul net anual se det. in sist. real pe baza contab. in partida simpla, precum si venituri din silvicultura si piscicultura.

Declaratia se depune si in cazul pers. fizice care obtin venituri dintr-o activ. desf. intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale.

C.F.art.81 alin.(3)

OPANAF 184/2013

luni26

mai

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

luni26

mai

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

luni26

mai

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

luni26

mai

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

luni26

mai

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

luni26

mai

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

luni26

mai

 

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

luni26

mai

 

Depunerea Declaratiei privind impozitul pe constructii si plata impozitului pe constructii, rata I. 

Impozitul pe constructii, declarat potrivit alin. (1), se plateste in doua rate egale, pâna la datele de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.

C.F.

art. 296^36 Urmeaza OPANAF

vineri30

mai

Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2013(software de asistenta)

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din România care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor de societati rezidente in state apartinând Spatiului Economic European

L. 82/1991 art. 36

OMFP 40/2013

IUNIE

vineri6

iunie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

luni16

iunie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

luni16

iunie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni16

iunie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni16

iunie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

(produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

luni

16

iunie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

luni16

iunie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

luni16

iunie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni16

iunie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni

16

iunie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

luni

16

iunie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

vineri

15

iunie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

luni

16

iunie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

miercuri25

iunie

Plata impozitului pe reprezentanta, transa I Persoanele juridice straine cu reprezentanta in România.

C.F. 124 alin. (1)

miercuri25

iunie

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine

OUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B

miercuri25

iunie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)

miercuri25

iunie

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. II 2014

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform C.F. art. 71

C.F.art.82 alin. (3)

miercuri25

iunie

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului II

Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) si i)

C.F. art. 296^24 alin. (4)

miercuri25

iunie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

OPANAF 3136/2013

alte termene

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

miercuri25

iunie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

miercuri25

iunie

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

miercuri25

iunie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

miercuri25

iunie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

miercuri25

iunie

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

miercuri25

iunie

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

miercuri25

iunie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

miercuri25

iunie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

IULIE

luni7

iulie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

luni14

iulie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

marti15

iulie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

marti15

iulie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

marti15

iulie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

(produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

marti

15

iulie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

marti15

iulie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

marti15

iulie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

marti15

iulie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

marti

15

iulie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

marti

15

iulie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

luni

15

iulie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

marti

15

iulie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

marti15

iulie

Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut Formular

Micii producatori de vinuri linistite

C.F. art. 206^21

HG 1620/2009

alin. (19) al pct. 83

marti15

iulie

Depunerea Declaratiei privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut Formular (anexa nr. 37) 

Micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din România prevazut la alin. (25)

C.F. art. 206^21

HG 1620/2009

alin. (26) al pct. 83 de la titlul VII

vineri25

iulie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

luni21

iulie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile

C.F. art. 152^4

alin. (7)

vineri

25

iulie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)

vineri

25

iulie

Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trim. II 2014

Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate

C.F. art. 34 alin. (8)

Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) – e)

C.F. art. 34 alin. (5) lit. c)

vineri

25

iulie

Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala (prima rata)

Contribuabilii care obtin venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, având o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv

C.F. art. 62^1 alin. (8)

vineri

25

iulie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

OPANAF 3136/2013
trimestrial

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

alte termene

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

vineri

25

iulie

Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedentFormular 104

Asocierile fara personalitate juridica constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din C.F.

OPANAF 3136/2013

vineri25

iulie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112

pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

C.F. art. 296^19

alin. (1)

OMFP 1045/2012

pentru trimestrul precedent

Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) C.F.

C.F. art. 296^19

alin. (1^1)

vineri

25

iulie

Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic)

Notarii publici

C.F.art.77^3

OPANAF 892/2012

vineri

25

iulie

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

vineri

25

iulie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

vineri25

iulie

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

vineri25

iulie

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

vineri25

iulie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

vineri

25

iulie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

vineri25

iulie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

Beneficiarii scutirilor de accize

C.F. art. 206^56

vineri25

iulie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vânzarilor la distanta Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

Vânzatorii la distanta

C.F. art. 206^47 alin. (5)

AUGUST

joi7

august

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

joi14

august

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

luni18

august

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni18

august

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni18

august

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

(produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

luni

18

august

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

luni18

august

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

luni18

august

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni18

august

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni

18

august

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

luni

18

august

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

luni

18

august

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

luni

18

august

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

luni25

august

Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2014.

Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora.

O.G. 77/2011

art. 5 alin. (8)

luni25

august

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)

luni25

august

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

OPANAF 3136/2013

alte termene

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

luni25

august

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

luni25

august

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

luni25

august

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

luni25

august

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

luni25

august

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

luni25

august

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

luni25

august

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

luni25

august

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

SEPTEMBRIE
vineri5

septembrie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

vineri12

septembrie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

luni15

septembrie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni15

septembrie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni15

septembrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

(produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

luni

15

septembrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

luni15

septembrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

luni15

septembrie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni15

septembrie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni

15

septembrie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

luni

15

septembrie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

luni

15

septembrie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

luni

15

septembrie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

joi

25

septembrie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)

joi25

septembrie

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. III 2014

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform C.F. art. 71

C.F.art.82 alin. (3)

joi

25

septembrie

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului III

Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) si i)

C.F. art. 296^24 alin. (4)

joi

25

septembrie

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate aferenta semestrului I

Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. g)

C.F. art. 296^24 alin. (4)

joi

25

septembrie

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine

OUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B

joi

25

septembrie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

OPANAF 3136/2013

alte termene

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

joi

25

septembrie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

joi25

septembrie

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

joi

25

septembrie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

joi

25

septembrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

joi25

septembrie

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

joi25

septembrie

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

joi25

septembrie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

joi

25

septembrie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

joi

25

septembrie

Depunerea declaratiei privind impozitul pe constructii si plata impozitului pe constructii, rata a doua.

 

Impozitul pe constructii, declarat potrivit alin. (1), se plateste in doua rate egale, pâna la datele de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.

C.F.

art. 296^36 Urmeaza OPANAF

luni

30

septembrie

Depunerea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile

neinregistrate in scopuri de TVA in România, stabilite in afara Comunitatii

Formular 313

Pers. impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in România, stabilite in afara Comunitatii, pt rambursarea taxei facturata de alte pers. impozabile si achitata de aceasta pt bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in România, precum si a taxei achitate pt importul bunurilor in România pe o perioada de min. trei luni sau max. un an calendaristic sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic.

C.F. art. 147^2 alin. (2)

OPANAF 5/2010

luni

30

septembrie

Depunerea Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in România, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din C.F. Formular 318 (se depune in format electronic)

Persoanele impozabile stabilite in România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate in beneficiul lor in statul membru in care taxa a fost incasata, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in respectivul stat membru.

C.F. art. 147^2 alin. (2)

OPANAF 3/2010

OCTOMBRIE

marti7

octombrie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

marti14

octombrie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

miercuri15

octombrie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

miercuri15

octombrie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

miercuri15

octombrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

(produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

miercuri15

octombrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

miercuri15

octombrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

miercuri15

octombrie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

miercuri15

octombrie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

miercuri15

octombrie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

miercuri15

octombrie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

miercuri

15

octombrie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

miercuri15

octombrie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

luni 27

octombrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

luni 27

octombrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile

C.F. art. 152^4

alin. (7)

luni27

octombrie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)

luni27

octombrie

Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trim. III 2014

Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate

C.F. art. 34 alin. (8)

Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) – e)

C.F. art. 34 alin. (5) lit. c)

luni27

octombrie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

OPANAF 3136/2013

trimestrial

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

alte termene

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

luni27

octombrie

Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedentFormular 104

Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din C.F.

OPANAF 3136/2013

luni27

octombrie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

  • pentru trimestrul precedent

Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) C.F.

C.F. art. 296^19

alin. (1^1)

luni27

octombrie

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

luni27

octombrie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

luni27

octombrie

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

luni27

octombrie

 

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

luni27

octombrie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

luni27

octombrie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

luni27

octombrie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

Beneficiarii scutirilor de accize

C.F. art. 206^56

luni27

octombrie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vânzarilor la distanta Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

Vânzatorii la distanta

C.F. art. 206^47 alin. (5)

luni

27

octombrie

Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (prima rata)

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, stabilite prin norme

C.F.art.74 alin. (5)

NOIEMBRIE
vineri7

noiembrie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

vineri14

noiembrie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

luni17

noiembrie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni17

noiembrie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni17

noiembrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

luni

17

noiembrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

luni17

noiembrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

luni17

noiembrie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni17

noiembrie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni

17

noiembrie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

luni

17

noiembrie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

vineri

157

noiembrie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

luni

17

noiembrie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

marti25

noiembrie

Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2014.

Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora.

O.G. 77/2011

art. 5 alin. (8)

marti25

noiembrie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)

marti25

noiembrie

Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala (a doua rata)

Contribuabilii care obtin venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, având o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv

C.F. art. 62^1 alin. (8)

marti25

noiembrie

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta semestrului II

Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. g)

C.F. art. 296^24 alin. (4)

marti25

noiembrie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

OPANAF 3136/2013

alte termene

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

marti25

noiembrie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

marti25

noiembrie

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

marti25

noiembrie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

marti25

noiembrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

marti25

noiembrie

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

marti25

noiembrie

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

marti25

noiembrie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

marti25

noiembrie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

DECEMBRIE

luni8

decembrie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România Formular 092

Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

miercuri 10 decembrie

Depunerea Declaratiei pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal Formular 089

Persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art.153 din CF stabilite in România, conform art. 125^1 alin. (2), cu licenta de furnizare a energ. electrice, care indeplinesc conditia mentionata.

OPANAF 3713/2013

luni15

decembrie

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

luni15

decembrie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni15

decembrie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)

luni15

decembrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

(produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

luni

15

decembrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

luni15

decembrie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

luni15

decembrie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni15

decembrie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

luni

15

decembrie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta  Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

luni

15

decembrie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

luni

15

decembrie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

luni

15

decembrie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

luni

15

decembrie

Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (a doua rata)

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, stabilite prin norme

C.F.art.74 alin. (5)

vineri19

decembrie

Plata taxei pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului 2014

Organizatorii de jocuri de noroc.

OUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. a, pct. ii

vineri

19

decembrie

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2014

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform C.F. art. 71

C.F.art.82 alin. (3)

vineri

19

decembrie

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine

OUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B

vineri19

decembrie

Plata impozitului pe reprezentanta, transa a II a Persoanele juridice straine cu reprezentanta in România

C.F. 124 alin. (1)

vineri

19

decembrie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) si (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) si (5)

vineri

19

decembrie

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului IV

Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) si i)

C.F. art. 296^24 alin. (4)

vineri

19

decembrie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

OPANAF 3136/2013

alte termene

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

vineri

19

decembrie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

vineri19

decembrie

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

vineri

19

decembrie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

vineri

19

decembrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

vineri19

decembrie

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

vineri19

decembrie

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid

de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

vineri19

decembrie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

vineri

19

decembrie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in România, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in România, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

vineri

19

decembrie

Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in România Formular

Persoanele fizice care au sosit in România dupa 1 ianuarie 2009 si care continua sa fie prezente in România si dupa 1 ianuarie 2012.

Persoanele fizice care sosesc in România si au o sedere in statul român o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

OMFP 74/2012

vineri

19

decembrie

Plata taxei pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale.

Titularii licentelor /permiselor pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale

L 85/2003

art. 44