Declaratii fiscale pentru mediatori

 

Si pentru ca suntem persoane mature si responsabile, care avem sansa sa muncim cu placere, vine si momentul in care trebuie sa platim, la propriu, pentru asta.Nici asta nu e asa simplu pentru ca prima data declaram si apoi dam si banii.

Declaratia 200 privind veniturile realizate din Romania (OPANAF 233/2011)

Pentru declararea venitului net/castigului net anual din activitati independent.Declaratia se completeaza cu majuscule, citet si corect, datele cerute in formular, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil.Declaratia se depune la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

In functie de rezultatele inscrise in aceasta declaratie se recalculeaza impozitul din anul anterior.

Descarca Formularul pentru Declaratia 200

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2011.pdf

Declaratia 220 privind venitul estimat (OMEF 2371/2007)

Declaratia se da de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din activitati independente.Declaratia se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil.Declaratia se depune la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Cifrele din aceatsta declaratie sunt cele in baza carora se calculeaza impozitul pe care il veti plati in anul in curs.Valoarea totala a impozitului se imparte in patru transe care sunt de plata in 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie.

Descarca Formularul pentru Declaratia 220

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_220_2008.pdf

Declaratia 392B informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul … (OPANAF 1081/2011)

Se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 35.000 de euro, calculata in echivalent lei, potrivit legii.Se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune in format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.Formularul se editeaza in doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Descarca Formularul pentru Declaratia 392B

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_392B_2011.pdf

 

Declaratie pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale conform O.U.G. nr. 58/2010

Modelul declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale a fost aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 599/09.08.2010.

Descarca Formularul pentru Declaratie pentru somaj conform O.U.G. nr. 58/2010

 

Declaratie pentru pensii conform O.U.G. nr. 58/2010

Angajatorii sunt persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat si care participa in conditiile legii la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.Declaratia de asigurare prevazuta de art. 7 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 791/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

Sumele incasate reprezentand contributia de asigurari sociale datorate de persoanele asigurate conform O.U.G. nr. 58/2010 se vor vira in contul de venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat avand codul de clasificare 22210304 „Contributia ale altor persoane asigurate”, urmat de codul fiscal al fiecarei case judetene de pensii.

Pe ordinul de plata se va mentiona obligatoriu ce reprezinta suma virata (de exemplu, contributii de asig. soc. O.U.G. 58/2010) si CNP-ul, pentru a putea fi identificata.

Descarca Formularul pentru Declaratie pentru pensii conform O.U.G. nr. 58/2010

http://www.cnpas.org/content/cnpas/applications/declaratie_asig/declaratie.pdf

Newsletter

Introdu mai jos adresa ta de e-mail pentru a fi la curent cu toate noutatile MediereNet!

Parteneri

Mediere.Pro

Medierea.eu

Mediere.Pro

Ai nevoie de mai multe informatii? Contacteaza-ne

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Mesajul tau