Arhivă pentru: bază impozabilă unică în toată Uniunea

 
Impozitarea societăților din statele membre ale Uniunii Europene va fi reformată