Venitul minim garantat se va raporta la indicatorul social de referinta, incepand cu 1 iulie 2013

 

In Monitorul Oficial nr. 287 din 21 mai 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

Bani bugetariIn cadrul actului normative se arata:

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, si, incepand cu data de 1 iulie 2013, este de:

0,271 ISR pentru persoana singura;
0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
cate 0,070 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:

0,283 ISR pentru persoana singura;
0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
cate 0,073 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi.“

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute la art. 4, transformate in lei, si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Daca din calculul in lei rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea beneficiarului.

Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (1).

Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca si inspectoratul teritorial de munca vor transmite primarilor si agentiei teritoriale, lunar, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, inclusiv care au plecat cu contract de munca in strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesionala.

Pentru intocmirea tabelelor prevazute la alin. (2), primarii au obligatia de a transmite lunar, in termenul prevazut la art. 131alin. (3), lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social atat la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca si inspectoratul teritorial de munca, cat si la agentia teritoriala.

Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii ajutorului social.Georgiana Matache, infolegal.ro.

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie