Preturile de transfer – Administrarea riscurilor

 

Preturile de transfer ale companiilor reprezinta o preocupare din ce în ce mai mare din partea autoritatilor, ce pot solicita ajustari, cu impact implicit asupra impozitului pe profit. Specialistii au identificat o cale prin care companiile pot evita solicitarea acestor ajustari.

Bani euroCompaniile care desfasoara tranzactii cu parti afiliate trebuie sa prezinte autoritatilor fiscale un dosar al preturilor de transfer pentru aceste tranzactii, inclusiv pentru tranzactiile derulate cu parti afiliate din România (începând din 2010).

Autoritatile fiscale, în urma revizuirii acestor dosare de preturi de transfer, pot sa solicite prezentarea de informatii suplimentare sau, în cazul în care considera ca tranzactiile cu parti afiliate analizate nu sunt efectuate conform principiului pretului de piata, pot sa efectueze ajustari ale preturilor de transfer aplicate de contribuabil, ce pot implica ajustari ale impozitului pe profit datorat de societatea din România.

Pentru a preîntâmpina riscul unei astfel de ajustari pe partea de preturi de transfer si disputele cu autoritatile fiscale în aceasta privinta, contribuabilii au la dispozitie încheierea cu autoritatile fiscale a unor acorduri de preturi în avans (APA).
Spre deosebire de România, încheierea de APA este, în tarile cu experienta îndelungata în domeniul preturilor de transfer, o modalitate destul de des utilizata pentru minimizarea riscului de dispute cu autoritatile fiscale. Un APA reprezinta un acord între una sau mai multe administratii fiscale si o companie, în care autoritatile fiscale preaproba o metodologie a preturilor de transfer si preturile aferente pentru tranzactii încheiate de acest contribuabil cu parti afiliate.

Dispute rezolvate înainte sa apara

În efect, un APA reprezinta un mijloc pentru a rezolva disputele privind preturile de transfer înainte ca acestea sa apara în decursul unui control fiscal pe probleme de preturi de transfer. Termenul prevazut de legislatia interna pentru emiterea unui APA este destul de semnificativ, si anume de 12 luni pentru un APA unilateral si 18 luni pentru APA bilaterale/multilaterale. În privinta costurilor pentru emiterea unui APA, în afara de cele legate de pregatirea unui studiu de preturi de transfer, contribuabilii trebuie sa considere urmatoarele tarife datorate catre autoritatile fiscale pentru emiterea/modificarea unui APA:

– 20.000 euro / 15.000 euro – în cazul marilor contribuabili sau pentru tranzactii ce au o valoare consolidata mai mare de 4 milioane euro, si

– 10.000 euro / 6.000 euro – în celelalte cazuri.

Un studiu de preturi de transfer, fiind parte a unui APA, furnizeaza suportul necesar pentru preaprobarea metodologiei preturilor de transfer si a preturilor aferente.

APA se emit pentru o perioada de pâna la cinci ani. Totusi, acest termen poate sa fie prelungit pentru contractele pe termen lung.  De asemenea, APA produc efecte numai pentru viitor. Ca exceptie, un APA poate sa fie de asemenea aplicabil si în anul în care s-a depus cererea/s-a emis acordul în urmatoarele conditii:

– Este prevazut expres în APA, si

– cererea pentru emiterea APA este depusa înainte de încheierea tranzactiei pentru care s-a solicitat acordul.

Contribuabilii ce sunt parte a unui APA trebuie sa depuna anual catre autoritatile fiscale un raport privind modul de realizare a termenilor si conditiilor din APA. Nerespectarea acestei obligatii atrage dupa sine anularea APA.
Desi reglementarile române prevad, înca din 2007, posibilitatea de a apela la încheierea de APA cu autoritatile fiscale, pâna în prezent doar câteva APA au fost deja încheiate de autoritati si multe sunt pe masa de lucru a autoritatilor fiscale, urmând sa fie emise în viitorul apropriat.

Chiar daca reprezinta un proces de durata, încheierea unui APA presupune anumite avantaje pentru companii, cum ar fi:

– beneficii asupra planificarii la nivel de companie, prin determinarea cu exactitate a datoriilor fiscale;

– autoritatile fiscale nu vor contesta politica preturilor de transfer ale companiei pe durata de valabilitate a APA – aceasta este obligatorie fata de autoritatile fiscale, atâta timp cât termenii ei sunt respectati, si

– permite companiei sa mentina o relatie buna cu autoritatile fiscale.

În acelasi timp, odata cu cresterea numarului de controale în domeniul preturilor de transfer si penalitatilor impuse de autoritatile fiscale în aceasta privinta, evitarea disputelor va fi din ce în ce mai dificila, si companiile ce opereaza în România trebuie sa considere o abordare mai proactiva în ce priveste administrarea riscurilor de litigii în domeniul preturilor de transfer, inclusiv prin încheierea de APA. Adrian Rus, capital.ro

Cuvinte cheie: , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie