Practici de mediere – Strategii de dezvoltare

 

Prima strategie privind medierea si dezvoltarea profesiei de mediator pentru 2008-2013 stabileste principalele directii de actiune si pune bazele unei abordari integrate de promovare si dezvoltare a medierii in Romania.

mediereDocumentul cuprinde patru parti, dupa cum urmeaza:

Prima parte, Analiza diagnostic prezinta informatii referitoare la medierea in Europa si Romania, rezultatele unei analize sociologice privind perceptia partilor interesate (mediatori, judecatori, barouri de avocati, organizatii neguvernamentale cu vocatie in mediere si furnizori de instruire) si analiza SWOT a legislatiei, formarii si practicii in domeniul medierii, promovarii si dezvoltarii medierii si a profesiei de mediator.

A doua parte, Viziune si valori este o declaratie de politica publica, care defineste medierea ca o alternativa la instanta de judecata si metoda alternativa de solutionare a disputelor, avand misiunea de a contribui la imbunatatirea accesului la justitie si la dezvoltarea culturii dialogului in Romania.

Valorile pe care se bazeaza medierea si profesia de mediator sunt performanta, leadership-ul si dialogul. Beneficiarii acestora sunt partile aflate in disputa – comunitati, cetateni, institutii/servicii/autoritati publice, firme, organizatii neguvernamentale pe de o parte, mediatorii, sistemul juridic, administratia publica centrala/locala, cetatenii, formatorii si furnizorii de formare, pe de alta parte.

Rezultatele vizate prin implementarea strategiei includ: solutionarea prin mediere a 15% dintre cazurile aflate pe rolul instantelor; 8.000 de mediatori autorizati; 3.500 de mediatori activi competenti; sistemul de mediere in Romania sa devina un model la nivel international; legislatie coerenta care sa incurajeze utilizarea medierii pe scara larga; Consiliul de mediere sa devina autoritate cunoscuta si recunoscuta pe plan intern si international; asociatii ale mediatorilor active, cu prestigiu; profesia de mediator promovata la toate nivelele societatii.

A treia parte, Directiile si obiectivele strategice pentru promovarea medierii si dezvoltarea profesiei de mediator in Romania detaliaza prioritatile identificate pentru: cresterea calitatii serviciilor de mediere, imbunatatirea nivelului de formare a mediatorilor, cresterea capacitatii Consiliului de mediere de reglementare a profesiei de mediator, corelarea cadrului legal, promovarea medierii si a profesiei de mediator in Romania.

De asemenea, sunt mentionate potentialele surse de finantare: onorarii platite de parti, terti, participanti la cursuri, ajutor judiciar, bugete de stat sau locale, finantari prin programe internationale, taxe, amenzi, sponsorizari.

Ultima parte a strategiei, Promovarea medierii si a profesiei de mediator in Romania detaliaza un Plan de actiune, defalcat pe masuri, metodologie, canale de comunicare, grupuri tinta vizate, indicatori, perioada de implementare si potentiali parteneri ai Consiliului de mediere.

* Acest fragment reprezinta un extras din lucrarea Mediation in Penal Matters in Romania. Evaluation Study and Perspectives. Pentru mai multe detalii a se vedea Mediation in Penal Matters in Romania. Evaluation Study and Perspectives, Balan Ana, Ecaterina Balica, Andrea Parosanu, Editura C.H.Beck, 2013.
Georgiana Matache, infolegal.ro

Cuvinte cheie: , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie