Consiliul de Mediere: ce este sau cine este?

 

In sesizarea de necostitutionalitate asupra legii pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 pe care domnul Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei, a trimis-o Curtii Constitutionale am observat urmatoarea exprimare:

In primul rand, norma nu precizeaza statutul juridic al acestei entitati, nefiind clare care sunt dispozitiile aplicabile acestuia”

Referirea se face la Consiliul de Mediere si la Institutul de formare. Cum inca nu e cazul sa discutam despre institut, vom discuta despre Consiliul de Mediere

Ce este Consiliul de Mediere?

Pe site-ul Ministerului de finante la codul CAEN privind activitatile fara scop patrimonial este incadrat la Activitati ale altor organizatii n.c.a(neclasificate) si este declarat fara activitate economica( in declaratia pe 2017 apare, totusi, o suma din activitati economice)

Din punct de vedere al incadrarii CAEN si al raportarii financiare Consiliul de Mediere este asimilat unui ONG. Doar ca asociatii si fundatiile sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. Cum Consiliul de Mediere este declarat ca fiind de interes public si nici nu este inscris in registrul asociatiilor si fundatiilor rezulta ca nu este un ONG.

Deoarece nu este infiintat in baza legii 31 nu este nici SRL.

Pana aici am identificat ce nu este Consiliul de Mediere: nu este ONG, nu este asociatie profesionala a mediatorilor, nu este SRL.  Adica nu stim „care este statutul juridic al acestei entitati si nici care sunt dispozitiile aplicabile acestuia.”

Si totusi, ce este Consiliul de Mediere?

Consiliul de Mediere este un organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, fiind infiintat in baza legii 192/2006.

Potrivit Regulamentului de functionare a CdM Art.1

(2) Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea 192/2006 stabileste ca:

Art. 20

Consiliul de mediere are următoarele atribuţii principale:

 1. a) promovează activitatea de mediere şi reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi în scopul asigurării calităţii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;

(la data 06-dec-2009 Art. 20, litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 370/2009 )

 1. b) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaţionale în materie;
 2. c) autorizează programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi pe cele de specializare a mediatorilor;

(la data 06-dec-2009 Art. 20, litera C. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 370/2009 )

 1. d) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut autorizarea;

(la data 06-dec-2009 Art. 20, litera D. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 370/2009 )

 1. e) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de procedura stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere;

e1) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în vederea asigurării controlului mediatorilor şi a serviciilor pe care aceştia le prestează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 49/2009;

(la data 02-feb-2010 Art. 20, litera E. din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta 13/2010 )

 1. f) întocmeşte şi actualizează tabloul mediatorilor autorizaţi;
 2. g) ţine evidenţa birourilor mediatorilor autorizaţi;
 3. h) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;
 4. i) eliberează documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor;

(la data 06-dec-2009 Art. 20, litera I. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 370/2009 )

 1. j) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;
 2. k) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;
 3. l) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;
 4. m) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;(n.a a Consiliului de Mediere)

m1) organizează alegerile pentru următorul consiliu de mediere şi elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanşarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni înainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea dată;

(la data 01-oct-2012 Art. 20, litera M^1. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 115/2012 )

 1. n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

 

In baza acestor informatii putem trage concluzia  ca obligatia Consiliului este una de supravegehere si control a autorizarii mediatorilor, a formelor de organizare a profesiei de mediator, a stabilirii regulamentului de organizare si functionare a Consiliului.

Nu este mentionat, in atributiile care ii revin, adoptarea statului profesiei de mediator si nici organizarea/ asocierea mediatorilor autorizati din nici o forma de organizare a profesiei( birou de mediator, birou de mediatori asociati, societate civila de mediatori).

Simt ca incercand sa aflu raspunsul la intrebarea de mai sus, am ajuns sa fiu si mai nelamurita.

Nu de altceva dar privind la atributia principala : promovează activitatea de mediere şi reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi nu vad nici promovarea activitatii de mediere si nici reprezentarea intereselor mediatorilor autorizati.

Oare intrebarea corecta ar fi Cine este Consiliul de Mediere?

 

Anca Stancu, mediator

Cuvinte cheie: , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie